NO MATTER WHAT CHANGE LOOKS LIKE, KNOW YOUR NEXT MOVE.

Nielsen
София 1309, кв.”Захарна фабрика”, ул.”Кукуш”2, Бизнес Сграда”Антим Тауър”, ет.12/13

Свържете се с нас >

Достъп за безплатно изтегляне на глобални и местни идеи от нашите лидерски екипи по целия свят.

Доклади >

Нилсън познава хората

Какво искат хората? Какво виждат? Споделят? Обичат? Открийте как нашите уникални прозрения могат да помогнат на бизнеса ви.


Прочетете повече на нашия регионален сайт. >