Свържете се с нас


НИЛСЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

София,
ул. Кукуш 2,
Бизнес сграда”Антим Тауър”, еm.12/13

Телефон: +359 2 – 8211471

Факс:+359 2 – 8211477


ЗА ЗАПИТВАНИЯ

За всякакви запитвания, може да се свържете с: Емилия Таскова 

Офис секретар на Нилсън България

ПОМОЩ ЗА ПАНЕЛ

Ако ви трябва помощ за панелите на Нилсън, може да се свържете с:  Nielsen.Bulgaria@nielsen.com