Доклади

По пътя на вафлите като важен елемент в сладката кошница на потребителя
статия

По пътя на вафлите като важен елемент в сладката кошница на потребителя

През последните две години българският потребител трайно е повишил консумацията на сладки храни. Проследявайки продажбите на широк набор от хранителни категории на нашия пазар от вече 25 години, „Нилсън България” отчита общ ръст в обем за всички захарни категории 5.1% на годишна база (август-спетември’17-юни-юли’18 спрямо август-спетември’16-юни-юли’17). Предходният ръст е бил от 4.1%. Продажбите в стойност се повишават с по-бързи темпове съответно 6.7% (АС17-ЮЮ18 спрямо АС16-ЮЮ17) и 6.9% за предходния период.

В този сегмент от бързооборотните категории попадат категориите шоколади, шоколадови бонбони, тунквани и нетунквани вафли, сладки бисквити, кроасани, кексчета, твърди и меки бонбони, мюсли и шоколадови десертчета. Най-големите в стойност от тях са сладките бисквити, с ръст в стойност от 5.2%; шоколади, с ръст в стойност от 6.8%; шоколадови бонбони, с ръст в стойност от 8.3%, тунквани вафли, с ръст в стойност от 2.4% и нетункваните вафли с ръст от 5.5% в стойност. Фокусирайки се върху вафлите прави впечатление, че шоколадовите запазват стабилни продажбите си в обем, докато обикновените вафли растат с 2.6% в същия измерител.

Кои вафли предпочита потребителят?

Ако анализираме продажбите в обем, всъщност за последната една година вкусовете се разделят по равно между тункваните и нетункваните вафли. Не ни изненадва обаче фактът, че когато говорим за продажби в стойност, шоколадовите вафли генерират повече приходи – 60% към 40% в полза на покритите вафли.

От къде най-често си купуваме?

Основният канал за продажба на нетунквани вафли са хранителните магазини между 41 и 300 кв.м. (36% дял в стойност), следвани от традиционната търговия до 40 кв.м. (31% дял в стойност). При шоколадовите вафли, отново хранителните магазини между 41 и 300 кв.м. са водещия канал с 32% дял в ст-ст, следвани от супермаркетите над 300 кв.м. (29% дял в ст-ст). Разликите в тежестта на хранителните магазини са сравнително малки. Прави впечатление, че удобните магазини (Киоск/ Конвиниент) са също важен канал за шоколадовите вафли. Това се обуславя и от самите продукти, които се продават в различните канали.

Освен да се интересуваме от тежестта на каналите, следва да обърнем внимание и кои канали помагат за ръста на продажбите. В обем ръста в продажбите се движи основно от най-големите хранителни магазини. Когато говорим за продажбите в стойност, тук виждаме положителен принос и на Удобните магазини. Основните разфасовки при тункваните вафли попадат в грамажите до 50 г и от 51-100 г. Това позволява лесното им намиране и в по-малките магазини със своето удобство и близост до клиента.

При непокритите вафли разфасовките са повече и не толкова концентрирани. За този тип вафли са важни по-големите опаковки по подходящи и за споделяне. Най-големи количества се продават от вафлите в опаковки между 201-299 г. Виждаме, че и при тези вафли има малка разфасовка, която печели пазарен дял тази година спрямо миналата, но дистанцията все още е голяма. При шоколадовите вафли наблюдаваме положително развитие в обем основно при разфасовката 51-100 г. Всички други разфасовки губят продажби тази година спрямо миналата.

При обикновените вафли обаче динамиката е по-голяма. При тях единствено сегмента от 51-100 г. не се развива положително като продажби в обем. Най-голям ръст в обем наблюдаваме при най-малките разфасовки, за които по-горе споменахме, че растат в пазарен дял.

Каква е динамиката в самия асортимент в двете категории. Ако сравним последния наблюдаван период юни-юли 2018 с миналогодишния, при шоколадовите вафли имаме свиване на асортимента от 323 на 297 активно продавани различни продукти. При обикновените вафли имаме обратната тенденция на увеличаване на асортимента от 501 на 540 активно продавани продукти.

В заключение можем да кажем, че пазарът на вафлите в България е сравнително равномерно разделен между тунквани и обикновени вафли, с тенденция към ръст и развитие на непокритите вафли за сметка на шоколодовите. И като споменаваме думата тенденция, следва да наблюдаваме постоянно и другите категории от Захарните изделия, които могат да се явят пряк конкурент за потребителската кошница. Ще подчертаем на този етап категорията Мюсли десертчета, която през последната една година бележи ръст от 10,9% в обем и 16% в стойност. Категорията има все още малък пазарен дял, но от друга страна се развива много бързо, предлага различен тип продукти, задоволяващи нуждата от сладко, кореспондира със здравословната тенденция и печели потребители.

Християна Недялкова, „Нилсън България“

Статията е първоначално публикувана в списание Progressive.