Доклади

Киселото мляко за пиене бележи внушителен ръст в продажбите, прясното – с увеличение в стойност
статия

Киселото мляко за пиене бележи внушителен ръст в продажбите, прясното – с увеличение в стойност

Стабилният ръст на продажбите на категориите „Кисело мляко“ и „Прясно мляко“, който наблюдавахме през изминалите две години (2015-2016г.), е още по-значителен през 2017 година. Спрямо предходната 2016 г., и двете млечни категории отбелязват положително развитие, по-съществено за продажбите в стойност, отколкото в обем.

Кисело мляко

Фокусирайки се върху категорията „Кисело мляко”, включваща в себе си основните за пазара ни сегменти – натурално, за пиене и овкусено, се отчита нарастване на продажбите със 7,7% в стойност и с 4,4% в обем през 2017г. Този ръст е следствие от подем, видим и в трите сегмента, но повлиян най-вече от натуралното кисело мляко, заемащо 89,3% от продадените обеми на категорията и нарастващо с 6,9% в стойност и с 3,4% в обем, спрямо 2016г. В същото време на годишна база важността на втория по значимост сегмент – киселото мляко за пиене – нараства от 6,0% на 6,8%, за сметка именно на натуралното кисело мляко. Това прави киселото мляко за пиене най-бързо развиващият се сегмент през 2017г., с ръст от 17,3% в обем и 18,6% в стойност. Овкусеното кисело мляко запазва своето място в категорията с непроменена важност, заемайки 4% от обемите.

Навлизайки по-детайлно в сегмента на натурално кисело мляко и сравнявайки продажбите му в обем, стойност и брой опаковки, със същите периоди от предходната година, се отбелязва положителен тренд, наличен почти през всички месеци на 2017 г. Най-значим е ръстът в стойност, повлиян и от плавно увеличаващите се нива на средните цени през цялата година. На годишна база увеличението в средната цена за килограм е в размер на +3,4%, а за опаковка с +3,8%.

Интересът към по-големите опаковки натурално кисело мляко от над 401 г продължи и през 2017 г., за сметка на най-малките разфасовки от 101-200 г и 201-300 г. Най-висок ръст на продажбите в стойност отбелязват опаковките 401-500 г с цели 12% и 701-1000 г с 19%. Доминиращите опаковки от 301-400 г, заемащи над 79% от продажбите в стойност, също отбелязват ръст от 6%. От гледна точка на типа опаковка кофичката продължава да бъде традиционна и най-купувана за пазара ни, заемаща 95,8% от общите продажби в стойност на натурално кисело мляко. Същевременно опаковките, носителите на по-големи обеми, каквито са кофите, отбелязват най-значителен ръст от 29,4% в стойност, което отново свидетелства за насочването на пазара към по-големите грамажи.

По отношение на основните видове мляко, представляващи натурално кисело мляко, обичайно за пазара ни остава кравето. В същото време, засилен интрес през последната година се забелязва и в значително по-малките по важност на продажбите – овче и козе мляко. Кореспондиращ с вида мляко е и процентът масленост на натуралното кисело мляко. Най-значителен дял от 32% на продажбите в стойност заемат продукти с масленост от 2%. Все по-съществен е и интересът към по-високомаслените продукти, с процент масленост между 3,6-4,5 и над 4,5%.

Киселото мляко за пиене, бележи внушителен ръст, на продажбите, както в обем, така и в стойност, видим през всички месеци на 2017 г. През първото полугодие на 2017г., овкусеното кисело мляко бележи стабилен ръст на продажбите, както в обем, така и в стойност. Критичен за продажбите на сегмента е месец август, когато се отчита и значително повишение на цените на килограм с 3,6% и на отделна опаковка с 1,7%, спрямо същия период през 2016 г., което има негативен ефект върху продажбите изразяващ се в спад на обемите до края на годината, спрямо същия период година по-рано.

Раглеждайки категорията през призмата на нейното позициониране в различните формати магазини, се наблюдава тенденционно развитие на важността на Супермаркетите > 301кв.м, както и по-малките хранителни магазини с квадратура между 41-300 кв.м. Въпреки че по-големите търговски обекти прогресивно увеличават важността си, традиционната търговия също отчита лек ръст на продажбите на кисело мляко през 2017 г., но по-слаб от по-големите формати.

Класация на база продажби в стойност за 2017 г. подрежда по азбучен ред следните производители на продукти от категорията „Кисело мляко”: „Бор чвор”, „Данон”, „Елви”, „Обединена млечна компания”, „Полидей” и марки „Активия”, „Боженци”, „Бор чвор”, „Верея”, „Домлян”.

Прясно мляко

Силно позитивно развитие отчита и категорията „Прясно мляко” през цялата изминала 2017 г. Двуцифрен ръст на продажбите в стойност се наблюдава почти през всички месеци, а на годишна база неговият размер е повече от 14%. Ръстът на продажбите в стойност изпреварва този в обем, което се обяснява с повишаването на средните цени на литър и отделна опаковка, процес започнал от март 2017 и продължил до края на годината.

Натуралното пастьоризирано мляко е с основен принос за разрастването на категорията, заемащо 74,5% от продажбите в обем и ръст спрямо 2016г. от цели 17%. Основн тип опаковка, продължава да бъде картонената кутия, но както и през 2016г., така и през 2017г. се наблюдава тенденция за ориентиране на пазара към прясно пастьоризирано мляко, съхранявано в бутилка. Това се потвърждава от значителното нарастване от 43% на продажбите в стойност на продуктовите варианти тип бутилка.

Натуралното прясно мляко с удължен срок на годност (UHT) е вторият по големина сегмент съставляващ категорията „Прясно мляко”. Неговият дял от продадените обеми на категорията спада от 27% през 2016 на 22% през 2017г. Този негативен тренд е видим и на база спада на продажбите в стойност с -4,5%.

Супермаркетите > 301 кв.м., които са най-важният канал, носител на 44% от продажбите в стойност на „Прясно мляко”, регистрират ръст в стойност и обем, но по-нисък от регистрирания такъв в хранителните магазини с квадратура между 41-300 кв.м. Това е причината, именно този формат магазини да увеличават своята важност за категорията с почти 2%, достигайки 39% през 2017г. Продажбите в традиционната търговия остават стабилни и приблизително следващи темовете на ръст в категорията.

Класация на база продажби в стойност за 2017 г. подрежда по азбучен ред следните производители на продукти от категорията „Прясно мляко”: „Бор чвор”, „Кодап”, „Меггле“, „Обединена млечна компания”, „Олимпус” и марки „Бор чвор”, „Верея”, „Меггле”, „Олимпус”, „Фибела”.

Статията е първоначално публикувана в списание Progressive.