Доклади

Тип съдържание

Getting Ready For Stability After COVID-19

As we move toward the post-COVID era, it is important for retailers and manufacturers to look beyond the day-to-day situation and proactively work hand in hand, equipped with solid data-driven insights, to develop strong action plans for when stability returns.

По пътя на вафлите като важен елемент в сладката кошница на потребителя

През последните две години българският потребител трайно е повишил консумацията на сладки храни. Проследявайки продажбите на широк набор от хранителни категории...