Прессъобщения

Световните потребители уверени за тяхната финансова сигурност

София, България, 17 Aприл, 2019 г. – По света потребителите проявяват засилено чувство на оптимизъм относно финансовото си благосъстояние, особено в развиващите се пазари в Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка, според ново проучване на Nielsen.

Проучването за променящия се потребителски просперитет на Nielsen, което проследява настроенията на потребителите към финансовото им положение и желанието им да харчат, установи, че 58% от потребителите по света вярват, че са финансово по-добре отпреди пет години. Потребителите от Азиатско-тихоокеанския регион са най-позитивни за финансовото си положение, като 70% се чувстват по-оптимистични отпреди пет години, следвани от Африка и Близкия изток (52%) и Латинска Америка (50%). Потребителите в развитите пазари не са толкова оптимистични. По-малко от половината потребители в Северна Америка (46%) смятат, че финансовото им състояние се е подобрило през последните пет години и малко повече от една трета от потребителите в Европа (37%) се чувстват финансово по-добре, отколкото преди пет години.

Азиатско-тихоокеанският регион отговаря за седем от десетте пазари с най-положителни финансови настроения, като Колумбия, Румъния и Пакистан запълват топ 10. Пазарите в Централна и Източна Европа като Унгария (с 21% спрямо 2016) отбелязват най-голямо подобрение в положителните потребителски настроения, следвани от Полша, България и Словения (с + 14% спрямо 2016 г.)

Докладът на Nielsen разкрива, че в световен мащаб 44% от потребителите харчат повече за хранителни стоки през последните пет години. Африка и Близкият изток са водещи, като половината (50%) от потребителите харчат повече за хранителни стоки, следвани от Латинска Америка (47%), Азиатско-тихоокеанския регион (46%), Европа (39%) и Северна Америка (33%). Други категории, които привличат нарастващите потребителски разходи в световен мащаб, са технологичните комуникации, образованието, пътуванията и здравеопазването.

Въпреки засилването на положителните настроения на потребителите около финансите им, много от тях усещат натиска на нарастващите разходи за живот. В световен мащаб само 15% от потребителите смятат, че могат да харчат свободно, докато около една трета (31%) заявяват, че могат да покрият само основните си разходи за живот.

„Интересно е да се отбележи, че докато много потребители се чувстват по-стабилни от финансовата гледна точка, отколкото в миналото, това не означава непременно, че желанието или увереността е да се харчи свободно”, отбелязва Педро Маносалва, Retailer Services, Nielsen. „Динамиката на световния пазар и възприеманите от потребителите обстоятелства биха могли да играят роля в предпазливия подход към управлението на техните финанси и разходи по категории. Търговията на дребно претърпява промяна на много пазари, тъй като потребителите адаптират разходите си въз основата на лични приоритети и ценови точки.

ЗА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОСПЕРИТЕТ ОТ NIELSEN

Докладът на Nielsen за променящия се потребителски просперитет представя настроенията на потребителите към финансовото им състояние, тяхното покупателно поведение и въздействието им върху разходите във времето. Той разкрива динамиката на потребителските разходи по региони, обхващащи 64 пазара, включително водещите категории, за които потребителите харчат повече, както и категории, където потребителите са готови да платят повече. Резултатите ще помогнат на производители и търговци да разберат потребителското отношение към бъдещите разходи и да позиционират продуктите си съобразно възможностите, които се крият в различните сегменти при бързооборотните стоки.

ЗА ПРОУЧВАНЕТО НА NIELSEN

Глобалното проучване се провежда онлайн за около 30 минути. Извадката е получена от външни доставчици. Тя включва интернет потребители, които са се съгласили да участват в проучването и попълват необходимите квоти за възраст и пол за всяка страна. Извадката е претеглена, за да бъде представителна за потребителите на интернет по държави. Тези квоти се преглеждат на национално ниво от Data Science. Това проучване на Nielsen се основава на поведението на само респондентите с онлайн достъп. Степента на достъп до интернет варира в различните страни. Nielsen използва минимален стандарт за отчитане от 60% на интернет или 10 милиона онлайн население за включване в проучванията.

За Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) е глобална компания за измерване и анализ на данни, която предоставя най-пълна и достоверна картина на потребители и пазари по цял свят. Нашият подход съчетава данни на Nielsen заедно с такива от други източници с цел да помогнем на клиентите ни по света да разберат какво се случва сега, какво предстои да се случи и как най-добре те да се възползват от тази информация. За повече от 90 години Nielsen е предостявалa данни и анализи, основани на научна точност и иновация, постоянно развивайки нови начини да отговори на най-важните въпроси от различни индустрии като медии, реклама, търговия и бързооборотни стоки. Част от S&P 500, Nielsen оперира в повече от 100 страни, покривайки над 90% от световното население. За повече информация, посетете www.nielsen.com.

Контакти

Марко Наумов

nielsen.bulgaria@nielsen.com

+ 3592 - 8211471