Bлиянието на Kовид-19 върху потребителското поведение в България

14% от българите са новите купувачи за онлайн канала на бързооборотни стоки по време на епидемията от Ковид-19 в страната. Това показват резултатите от втората вълна на проучване, проведено от Нилсен в България в края на месец април на 500 души над 18-
годишна възраст, обхващащо 10-те най-големи града.

39% от българите са заявили, че са работили много по-често от вкъщи, повлияни от кризата с Ковид-19. Същевременно едва 17% от всички запитани считат, че биха се върнали към предишните си навици по отношение на работата си, което показва, че мнозинството от запитаните всъщност очакват да настъпи промяна в начина им на работа в сравнение с преди епидемията от Ковид-19.

Това оказва значително влияние и на начина, по който се хранят, като 57% заявяват, че се хранят по-често вкъщи, отколкото преди разпространението на коронавируса. Интересен е фактът, че отново много малко са тези, които очакват да се върнат към предишните си навици по отношение на храненето, като едва 30% смятат, че биха се върнали към поведението си преди епидемията.

Регистрира се и значителна промяна в хигиенните навиците на потребителите като 9 от 10 души твърдят че такава промяна е настъпила за тях. Тя се изразява основно в по-честото миене на ръцете и лицето.

Почистването на домовете също се е променило за по-голямата част от запитаните, като 8 от 10 твърдят, че е настъпла промяна в навиците им свързани с това.

За Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) е глобална компания за измерване и анализ на данни, която предоставя най-пълна и достоверна картина на потребители и пазари по цял свят. Нашият подход съчетава данни на Nielsen заедно с такива от други източници с цел да помогнем на клиентите ни по света да разберат какво се случва сега, какво предстои да се случи и как най-добре те да се възползват от тази информация. За повече от 90 години Nielsen е предостявалa данни и анализи, основани на научна точност и иновация, постоянно развивайки нови начини да отговори на най-важните въпроси от различни индустрии като медии, реклама, търговия и бързооборотни стоки. Част от S&P 500, Nielsen оперира в повече от 100 страни, покривайки над 90% от световното население. За повече информация, посетете www.nielsen.com.

Контакти

Neda Klenska

neda.klenska@nielsen.com

+359 895 53 98 19