Solutions

Consumerization

нуждите на потребителите са все по-фрагментирани и става все по-трудно за конкуренцията да взима правилните решения. Единственият начин да спечелите е като успеете да разберете техните нужди, а това е възможно единствено, ако се свържете с потребителя – инвидивуално. Традиционните модели за сегментиране не помагат да достигнете до правилните за Вас потребители, поставяйки директната връзка като най-важна и най-правилния подход. Потребителското поведение и цялостната консумеризация помага за разрешаването на тези проблеми. Тази нова техника разширява сегментацията и предоставя нови нива на прецизност, за да може да достигнете не само по-дълбоки нива, но също така и да засилите потребителската заинтересованост. Ние ви помагаме да идентифицирате и да създадете Ваша специална гледна точка към Вашите най-правилни потребители, за да можете да правите иновации, комуникирате и активирате правилните съзнания.

Innovation

Постигането на успех на пазара в днешно време изисква нещо повече от това само да следваме какво другите правят. Конкуренцията е ожесточена, а новите продукти са не успяват да добавят стойност. Но големите новатори го правят да изглежда лесно, почти магически. Зад магията обаче се крие много време, дисциплина и анализи. Това е моментът, в който Нилсън идва. Нашият цялостен иновационен процес е подкрепен от 30 години опит в разработването, оптимизирането и валидирането на продуктови кампании. Нашият иновационен подход идентифицира това, което потребителите казват, че се нуждаят, както и нуждите, които те още не са изразили. Това е мястото, където се намират пробивните възможности – тези с истински потенциал за постигане на устойчив растеж за вашия бизнес.

MARKETING EFFECTIVENESS

Ефективният маркетинг означава посланието Ви да достигне до правилните хора, да оформи техните предпочитания и в крайна сметка да увеличи продажбите. Наричаме това reach (достигане), resonance (отразяване) и reaction (реакция) – трите R на ефективния маркетинг.

Нашите системи за измерване на маркетинговата ефективност са недостижими в техния обхват и ниво на интегриране. Ние помагаме да измерите колко добре са осъществени рекламните Ви цели независмо от платформата, устройството и форма̀та на рекламата. От телевизионна мрежа до аудио стрийминг на смартфон и социални мрежи на таблет, ние Ви обхващаме изцяло без значение дали купувате или продавате реклами.

Sales Effectiveness

Разбирането на днешния потребител не е лесно. Наличието на потребителска и търговска информация във всички пазари, в които оперирате, означава, че поведението и предпочитанията на потребителите винаги ще бъдат основен приоритет.

Ефективният потребителски маркетинг разчита на разбирането на пазаруващите, така че да повлияе на техните решения за покупки и да води до ръст. Чрез нашите данни, Вашата активация винаги ще е близo до пазаруващите. Нашият потребителски панел вниква дълбоко в потребителското поведение, за да разберете защо покупката се случва и така да повишите ефективността на Вашия маркетинг в търговска среда.

По-доброто представяне също така е свързано с лостовете, оказващи влияние върху решенията за покупка, които определят Вашите ценови и промоционални стратегии. Ние разполагаме с цялостно решение, което помага да измерите всяка една от тези променливи величини в магазина и да разберете как те влияят върху обема на продажбите Ви.

Find the right solution for your business