O Nás

Komunita a veřejné záležitosti

Nielsen měří širokou škálu spotřebitelského chování napříč různými kulturami, etnickými skupinami a organizacemi z celého světa.

Vaše názory a nápady jsou pro nás důležité. Žádní dva spotřebitelé nejsou naprosto identičtí. Proto investujeme do těch nejlepších technologií, metodologií a lidí, abychom zajistili, že férově reprezentujeme všechny skupiny spotřebitelů.

Nové technologie a měnící se životní styl výrazně ovlivňují to, jak spotřebitelé jako Vy komunikují s okolním světem. Měříme a analyzujeme, jakou mají lidé všech kultur a zázemí interakci s digitálními platformami, tradičními médii a prostředím v obchodech.

Jako přední světová informační společnost v oblasti marketingu a médií je Nielsen v neustálém kontaktu s lokálními i národními skupinami lidí a organizacemi. Díky tomu poskytujeme našim klientům to nejkomplexnější porozumění toho, co spotřebitelé kupují a na co se dívají v médiích. Tyto pohledy na spotřebitele umožňují našim klientům nabízet Vám lepší výrobky a služby a zlepšovat vztah s Vámi.