INSIGHTS

Prodeje piva v maloobchodě rostou
Novinky

Prodeje piva v maloobchodě rostou

Čeští spotřebitelé, známí nejvyšší spotřebou piva na obyvatele na světě, nakupují stále více piva. Meziročně narostl objem piva nakoupeného v maloobchodě o necelé 2 % a tržby o 7 %. Takovýto vývoj je v porovnání s průměrným růstem tržeb potravin pozitivní, jelikož spotřeba celkového koše potravin meziročně mírně klesla a tržby kvůli nárůstům cen narostly o 4 %. Nadprůměrně se dařilo zejména radlerům, které zaznamenaly výrazný nárůst prodejů v objemu.

Podle údajů maloobchodního auditu společnosti Nielsen nakoupili čeští spotřebitelé v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím 736 miliónů litrů piva za posledních 12 měsíců (červenec 2017 – červen 2018) a utratili za tuto kategorii téměř 17 miliard korun. Při přepočtu na jednoho obyvatele vychází průměrná týdenní spotřeba piva zakoupeného v maloobchodě na 1,3 litru. Pro porovnání u slovenských sousedů je to 0,9 litru. S prodeji čepovaného piva, které nejsou započítané v maloobchodních datech, by to bylo výrazně více.

DOMINUJE VÝČEPNÍ ROSTE ZÁJEM O LEŽÁKY A JEDENÁCTKY

Z pohledu typu piva jsou nejčastější nakupované tzv. desítky (výčepní pivo) s podílem 50 % na objemu kategorie, jejichž spotřeba však dlouhodobě klesá na úkor ležáků, tzv. dvanáctek, které se naopak těší narůstajícímu zájmu spotřebitelů a jejich podíl z roku na rok roste. Před třemi lety tvořily 18 % pivního koláče, za poslední rok se jejich podíl vyšplhal na 22 %. Ležáky meziročně navýšily maloobchodní prodeje o více než 22 miliónů litrů, což představuje nárůst o 15 %, na druhé straně objem výčepního piva klesl o 20 miliónů. Třetí příčku zastávají jedenáctky, které si ukrajují pětinu, a jejich obliba také z roku na rok roste. Spolu s ležáky se jedenáctky podepisují pod růst celé kategorie. Nealkoholickému pivu se podařilo po předcházející méně úspěšné sezóně znovu nastartovat nárůst, když spotřebitelé meziročně navýšili jeho spotřebu o 5 % a jejich podíl se udržuje za poslední roky na úrovni 4 %.

NEALKO RADLERY ZAŽÍVAJÍ ZLATÉ ČASY

Menšinový segment radlerů, který tvoří jen 3 % z celého pivního koláče, zaznamenal nejdynamičtější nárůst za poslední roky. Daří se mu růst meziročně o téměř 20 %. Velmi podobný trend sledujeme i u slovenských sousedů, kde jsou radlery ještě oblíbenější než v České republice. V obou případech však platí, že rostoucí trend je podporovaný jen nealkoholickými verzemi, zatímco alkoholické radlery zažívají výrazné ztráty. Před třemi lety bylo osm z deseti litrů radlerů alkoholických, v současnosti je to už téměř naopak, kdy 70 % zakoupených radlerů tvoří nealkoholické verze. Nealko radlerům se rekordně dařilo a meziroční růst maloobchodní spotřeby o 66 % a rok předtím o 90 % je opravdu výjimečný. V současnosti dosahuje roční spotřeba oblíbené nealko verze radlerů téměř 16 miliónů litrů a u alkoholických variant po výrazném poklesu dosáhla spotřeba 9 miliónů litrů.

I výrobci reagují na poptávku po nealko verzích radlerů a za poslední rok téměř  7 z 10 veškerých novinek radlerů uvedených na český maloobchodní trh byly nealkoholické varianty.

NEJPRODÁVANĚJŠÍM BALENÍM JE STÁLE SKLO, ALE POSILUJÍ PLECHOVKY

Nejprodávanějším typem balení je vratné sklo a až 6 z 10 litrů piva a radlerů se prodá v tomto balení. Avšak za poslední roky se jeho důležitost, stejně jako důležitost PET lahví (s podílem 20 %), zmenšuje na úkor plechovek, které si z roku na rok upevňují třetí pozici, a v současnosti se jejich podíl dostává na 18 %. Tento trend je stejně viditelný jak v prodejnách větších formátů, tak i v menších obchodech tradičního trhu. Plechovky posilují v pivě i v radlerech, i když je viditelný rozdíl v jejich důležitosti – u piva si Češi stále nejraději dopřejí pivo ve skle, zatímco v případě radlerů se až 97 % spotřebuje v plechovkovém balení.