INSIGHTS

Online nakupování: roste nákup potravin
Couple on couch with laptop
Novinky

Online nakupování: roste nákup potravin

Nadprůměrně kupujeme léky
Nejrychleji roste nákup potravin
V nákupu drogistického zboží dosahujeme celosvětového průměru

V online nakupování jsme v Evropě nadprůměrně vyspělí, v mnoha kategoriích je procento českých nakupujících vyšší než v jiných evropských státech. Podle aktuální zprávy společnosti Nielsen tvoří největší část z online nákupního košíku českých spotřebitelů móda, kterou nakoupilo 62 % spotřebitelů, spotřební elektronika (57 %) a vstupenky (48 %). Více než 40 % respondentů nakoupilo přes e-shop i knihy, produkty osobní hygieny, kosmetiku a investovalo do cestování. „Zajímavostí a zároveň největší odlišností v porovnání s celoevropským i celosvětovým průměrem je velmi vysoké procento online nakupujících v segmentu léků a výživových doplňků – až 44 % českých spotřebitelů nakupuje tuto skupinu online, zatímco v Evropě je to 23 % a celosvětově 27 %“, uvádí senior konzultantka společnosti Nielsen Veronika Čapková, pod jejíž záštitu spadají také e-commerce hráči.                                               

Ze zprávy vyplývá, že v posledních dvou letech celosvětově vzrostl online nákup balených i čerstvých potravin. Před dvěma lety uskutečnilo online nákup balených potravin 17 % a čerstvých potravin jen 11 % globálních spotřebitelů, v roce 2018 už to bylo 30 %, resp. 26 % u čerstvých potravin. Veronika Čapková přidává detaily k online prodeji potravin na domácí půdě: „V České republice je procento nakupujících potraviny online výrazně nižší v porovnání s celosvětovým průměrem, avšak při porovnání s celoevropským průměrem i okolními V4 zeměmi se dostává Česká republika na špičku i v tomto segmentu. Balené potraviny nakoupilo v roce 2018 17 % českých spotřebitelů a čerstvé potraviny 14 %, přičemž v obou případech došlo v rámci všech produktových skupin k nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu – u balených potravin o 3 a u čerstvých o 4 procentuální body oproti roku 2017.“ Čeští spotřebitelé jsou však otevřenější k online nákupu balených a čerstvých potravin, když jim e-shop nabídne určité možnosti nákupu a zaručení kvality. Téměř polovina (48 %) českých spotřebitelů uvedla, že doprava zdarma za minimální hodnotu nákupu by je povzbudila, aby nakupovali potraviny on-line. 44 % spotřebitelů by bylo motivovaných nakupovat potraviny přes e-shop v případě, že je garantované vrácení peněz za výrobky, které neodpovídají tomu, co bylo objednané. Třetí nejčastěji deklarovaný motiv u 43 % spotřebitelů je dovoz zdarma od úterka do čtvrtka každý týden.

Kromě potravin jsou čeští spotřebitelé v porovnání s celoevropským průměrem aktivnější i v online nakupování drogistického zboží – výrobků osobní hygieny, kosmetiky a čisticích prostředků, kde jsme dokonce na úrovni celosvětového průměru.

Velmi podobný scénář postupného etablování online prodejů rychloobrátkového zboží se před lety udál i v Jižní Koreji, kde v současnosti představují online prodeje až 20 % z celkového sektoru FMCG. Při sledování vývoje v Jižní Koreji, která se považuje za průkopnickou zemi, lze u spotřebitelů odsledovat jistý model online nakupování. Regan Leggett, který se zabývá přípravou Nielsen studií srovnávajících trendy v rámci celého světa, vysvětluje postupné změny v online nakupování: “Cestování, móda a knihy jsou typickými kategoriemi, kterými spotřebitelé začínají při online nakupování. Avšak postupem času se zvyšují jejich znalosti, roste touha po pohodlných řešeních, jakož i důvěra v tento typ nakupování a začíná se rozšiřovat portfolio nakupovaných kategorií o kosmetiku či produkty pro děti a později i o potraviny. Důkazem toho je významný skok, který se udál v posledních letech v globálním online nakupování potravin.”