INSIGHTS

Biopotraviny rostou. jejich podíl zatím nedosahuje ani procento nákupního koše potravin
Woman in grocery store along with her son
Novinky

Biopotraviny rostou. jejich podíl zatím nedosahuje ani procento nákupního koše potravin

Zajímavou kapitolou současného stravování je často diskutované téma tzv. biopotravin anebo organických potravin, které souvisí se změnou životního stylu, bližším zájmem o to, co jíme, jakož i s vnímáním vyšší kvality těchto potravin. Na rychle se zvyšující zájem ze strany spotřebitelů reaguje trh vznikem různých specializovaných obchodů s biopotravinami, stejně jako i výrobci, kteří obohacují svoje produktové portfolio o alternativní nabídku. V reakci na bio trend také obchodníci přisuzují vyšší pozornost těmto produktům a vyčleňují tak ve svých prodejnách osobité prostory a koutky, aby umožnili svým zákazníkům vyšší pohodlí při nákupu bioproduktů. Jak se daří bio segmentu v maloobchodě z pohledu meziročního porovnání?

Podle údajů maloobchodního auditu společnosti Nielsen přesáhly tržby za biopotraviny* v posledních 12 měsících (od června 2017 do května 2018) 1,5 miliardy korun s meziročním růstem 8,5 %. Bio segment v maloobchodních prodejnách s potravinami a smíšeným zbožím a v drogistických řetězcích však stále tvoří necelé procento (0,9 %) z celkového obratu potravinářského koše a jeho podíl se za poslední roky jen mírně zvyšuje. Roste však v tržbách meziročně rychleji než celý koš potravinářských kategorií, jehož obrat se meziročně zvýšil o 4,5 %.

*pozn. bio segment balených potravin bez tzv. fresh potravin jako např. chléb, pečivo, ovoce, zelenina, maso …

Hodnota prodeje v mil. Kč:

Červen 2016 – květen 2017           1 393

Červen 2017 – květen 2018           1 512

Meziroční změna                             8,5 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Zdroj: Nielsen

Obratově nejvýznamnější bio segment je v kategorii hotová dětská výživa, kde bio produkty této kategorie tvoří až 13 % z celkových tržeb bio skupiny. Následují kuchyňské oleje s podílem bio segmentu 7 % z tržeb bio skupiny a třetí příčku si udrželo čerstvé mléko (6 %). Do top 5 kategorií se zařadily také jogurty a suchá dětská strava.

Top 5 kategorií s nejvyššími tržbami v BIO segmentu a podíl tržeb na celkovém koši BIO potravin

1. Hotová dětská výživa                        13 %

2. Kuchyňské oleje                    7 %

3. Trvanlivé mléko                     6 %

4. Jogurty                                 5 %

5. Suchá dětská strava              4 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Červen 2017 – květen 2018. Zdroj: Nielsen

A jakou část tvoří bio segment v rámci jednotlivých kategorií? Největší zastoupení bio produktů v rámci porovnávaných kategorií (tj. kategorie s ročním obratem větším než 20 milionů korun) najdeme v trvanlivém rostlinném mléce, kde až 27 % z celkových tržeb této kategorie putuje za bio produkty. Následují dětské kategorie: suchá strava s podílem bio 25 % a hotová dětská výživa s podílem bio 18 %. V kategorii pufované chlebíčky si ukrajují bio produkty 14 % z obratu celé kategorie a na pátou příčku se dostala dětská mléka bez příchutě, kde podíl bio produktů tvoří 9 % z celého obratu kategorie neochucených dětských mlék.

Top 5 kategorií s nejvyšším podílem BIO segmentu (*zahrnuté kategorie s obratem za BIO vyšším než 20 miliónů korun) a podíl BIO na celkovém obratu kategorie:

1. Trvanlivé rostlinné mléko                                                                   27 %

2. Suchá dětská strava (instantní dětské kaše, atd.)                                25 %

3. Hotová dětská výživa (ovocné a zeleninové příkrmy, atd.)                   18 %

4. Pufované chlebíčky                                                                           14 %

5. Dětská mléka bez příchutě                                                                 9 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Červen 2017 – květen 2018. Zdroj: Nielsen

BIO PRIVÁTKY VÝRAZNĚ POSILUJÍ

            Zajímavostí bio segmentu je postavení privátních značek: zatímco podíl privátních značek z koše potravinářských kategorií víceméně stagnuje na úrovni přibližně 19 %, v bio segmentu se tržby za vlastní značky potravinářských i drogistických řetězců těší výraznému meziročnímu nárůstu – jejich roční obrat narostl o více než 30 % na 667 miliónů korun. Před dvěma lety tvořily privátní značky v bio segmentu „jen“ 27 %, před rokem už generovaly více než třetinu z obratu celého bio potravinářského koláče (36 %) a za posledních 12 měsíců se jejich podíl vyšplhal až na 44 %. Přestože bio privátky mají úspěch, je zřejmé, že část “značkových” výrobců bio produktů zaznamenala ztráty, neboť celá skupina bio potravin rostla pomaleji (tj. o 8,5 %). Celkové lepší postavení privátních značek v bio segmentu potvrzuje fakt, že dražší bio produkty se pro spotřebitele stávají cenově lákavějšími pod hlavičkou privátky, zatímco ve standardních potravinových kategoriích značkové produkty výrazně více promují a cenově se přibližují privátním značkám.