Použitím těchto Webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s použitím cookies.  Bližší informace naleznete v našich Zásadách použití Cookies. X

Woman and son in produce aisle

Biopotraviny rostou. jejich podíl zatím nedosahuje ani procento nákupního koše potravin

FMCG & Retail | 27-06-2018

Zajímavou kapitolou současného stravování je často diskutované téma tzv. biopotravin anebo organických potravin, které souvisí se změnou životního stylu, bližším zájmem o to, co jíme, jakož i s vnímáním vyšší kvality těchto potravin. Na rychle se zvyšující zájem ze strany spotřebitelů reaguje trh vznikem různých specializovaných obchodů s biopotravinami, stejně jako i výrobci, kteří obohacují svoje produktové portfolio o alternativní nabídku. V reakci na bio trend také obchodníci přisuzují vyšší pozornost těmto produktům a vyčleňují tak ve svých prodejnách osobité prostory a koutky, aby umožnili svým zákazníkům vyšší pohodlí při nákupu bioproduktů. Jak se daří bio segmentu v maloobchodě z pohledu meziročního porovnání?

Podle údajů maloobchodního auditu společnosti Nielsen přesáhly tržby za biopotraviny* v posledních 12 měsících (od června 2017 do května 2018) 1,5 miliardy korun s meziročním růstem 8,5 %. Bio segment v maloobchodních prodejnách s potravinami a smíšeným zbožím a v drogistických řetězcích však stále tvoří necelé procento (0,9 %) z celkového obratu potravinářského koše a jeho podíl se za poslední roky jen mírně zvyšuje. Roste však v tržbách meziročně rychleji než celý koš potravinářských kategorií, jehož obrat se meziročně zvýšil o 4,5 %.

*pozn. bio segment balených potravin bez tzv. fresh potravin jako např. chléb, pečivo, ovoce, zelenina, maso ...

Hodnota prodeje v mil. Kč:

Červen 2016 – květen 2017           1 393

Červen 2017 – květen 2018           1 512

Meziroční změna                             8,5 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Zdroj: Nielsen

Obratově nejvýznamnější bio segment je v kategorii hotová dětská výživa, kde bio produkty této kategorie tvoří až 13 % z celkových tržeb bio skupiny. Následují kuchyňské oleje s podílem bio segmentu 7 % z tržeb bio skupiny a třetí příčku si udrželo čerstvé mléko (6 %). Do top 5 kategorií se zařadily také jogurty a suchá dětská strava.

Top 5 kategorií s nejvyššími tržbami v BIO segmentu a podíl tržeb na celkovém koši BIO potravin

1. Hotová dětská výživa                        13 %

2. Kuchyňské oleje                    7 %

3. Trvanlivé mléko                     6 %

4. Jogurty                                 5 %

5. Suchá dětská strava              4 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Červen 2017 – květen 2018. Zdroj: Nielsen

A jakou část tvoří bio segment v rámci jednotlivých kategorií? Největší zastoupení bio produktů v rámci porovnávaných kategorií (tj. kategorie s ročním obratem větším než 20 milionů korun) najdeme v trvanlivém rostlinném mléce, kde až 27 % z celkových tržeb této kategorie putuje za bio produkty. Následují dětské kategorie: suchá strava s podílem bio 25 % a hotová dětská výživa s podílem bio 18 %. V kategorii pufované chlebíčky si ukrajují bio produkty 14 % z obratu celé kategorie a na pátou příčku se dostala dětská mléka bez příchutě, kde podíl bio produktů tvoří 9 % z celého obratu kategorie neochucených dětských mlék.

Top 5 kategorií s nejvyšším podílem BIO segmentu (*zahrnuté kategorie s obratem za BIO vyšším než 20 miliónů korun) a podíl BIO na celkovém obratu kategorie:

1. Trvanlivé rostlinné mléko                                                                   27 %

2. Suchá dětská strava (instantní dětské kaše, atd.)                                25 %

3. Hotová dětská výživa (ovocné a zeleninové příkrmy, atd.)                   18 %

4. Pufované chlebíčky                                                                           14 %

5. Dětská mléka bez příchutě                                                                 9 %

Trh: Maloobchodní trh obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra + drogistické řetězce, bez specializovaných prodejen. Červen 2017 – květen 2018. Zdroj: Nielsen

BIO PRIVÁTKY VÝRAZNĚ POSILUJÍ

            Zajímavostí bio segmentu je postavení privátních značek: zatímco podíl privátních značek z koše potravinářských kategorií víceméně stagnuje na úrovni přibližně 19 %, v bio segmentu se tržby za vlastní značky potravinářských i drogistických řetězců těší výraznému meziročnímu nárůstu – jejich roční obrat narostl o více než 30 % na 667 miliónů korun. Před dvěma lety tvořily privátní značky v bio segmentu „jen“ 27 %, před rokem už generovaly více než třetinu z obratu celého bio potravinářského koláče (36 %) a za posledních 12 měsíců se jejich podíl vyšplhal až na 44 %. Přestože bio privátky mají úspěch, je zřejmé, že část “značkových” výrobců bio produktů zaznamenala ztráty, neboť celá skupina bio potravin rostla pomaleji (tj. o 8,5 %). Celkové lepší postavení privátních značek v bio segmentu potvrzuje fakt, že dražší bio produkty se pro spotřebitele stávají cenově lákavějšími pod hlavičkou privátky, zatímco ve standardních potravinových kategoriích značkové produkty výrazně více promují a cenově se přibližují privátním značkám.