Tiskové Oddělení

Rok 2014 skončil pro český retail optimisticky

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku zůstala v závěru roku na vysoké úrovni a jejich poptávka po rychloobrátkovém zboží se stabilizovala

Praha – 23. 2. 2015 – Index důvěry spotřebitelů v posledním čtvrtletí roku 2014 dosáhl stejné hodnoty jako ve třetím čtvrtletí – 80. Stejně vysokou důvěru v ekonomiku a stav osobních financí měli čeští spotřebitelé naposledy v roce 2010. Česká republika opět překonala evropský průměr 76 a je zároveň zemí s nejvyšší důvěrou v rámci středoevropského regionu. V Polsku index dosáhl hodnoty 72, na Slovensku 70 a v Maďarsku jen 54. Údaje vychází z globální studie důvěry spotřebitelů, kterou již od roku 2005 v šedesáti zemích z celého světa provádí společnost Nielsen. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu.

Závěr roku přál poptávce po rychloobrátkovém zboží

V posledním čtvrtletí roku 2014 čeští spotřebitelé již dále nesnižovali svou poptávku po rychloobrátkovém zboží, jak tomu bylo v předchozích čtvrtletích. Ta se stabilizovala na srovnatelné úrovni jako v závěru roku 2013. Prodaný objem při tomto meziročním porovnání zaznamenal změnu -0,4 %. Celkové tržby maloobchodu v rámci FMCG stouply o 2,5% díky růstu průměrné ceny prodaného zboží o 2,8%. Tržby v sousedním Polsku rostly o 2,5%, na Slovensku o 1,4% a v Maďarsku o 4,9%.

V České republice byl růst tržeb tažen především vývojem v hypermarketech (+3%), diskontech (+3,6%) a drogeriích (+3,6%). Dařilo se i supermarketům (+1,4%), tradiční trh zůstal stabilní (+0,2%). V rámci hlavních výrobkových kategorií nejvyšší růst tržeb oproti 4. čtvrtletí 2013 přinesly kategorie osobní péče (+7,3%), papírové výrobky (+7,1%), alkoholické nápoje (5%), výrobky péče o domácnost (4,3%) a cukrovinky (2,3%).

Spotřebitelé pokračují v úsporných opatřeních

I přes rostoucí optimismus a slibný vývoj poptávky čeští spotřebitelé zůstávají obezřetní a při svých nákupech se chovají racionálně. Polovina jich pokračuje v úsporných opatřeních a z nich 29% kupuje levnější potraviny. Rostoucí ceny potravin, které jsou tahounem současného růstu tržeb retailu, jsou druhou největší obavou spotřebitelů, a jedním z motorů jejich racionálního nákupního chování. Dalšími oblastmi, kde spotřebitelé hledají úspory, jsou výdaje na plyn a elektřinu (61%), výdaje na zábavu mimo domov (52%) a výdaje na nákup nového oblečení (43%).

Trh s rychloobrátkovým zbožím v Evropě se zotavuje jen pomalu

Do EU se v posledním čtvrtletí roku 2014 vrátil mírný pesimismus, důvěra spotřebitelů klesla ve 20 z 32 sledovaných zemí. Tento vývoj přinesl pokles průměrného indexu z hodnoty 78 na 76. Důvěra spotřebitelů v Německu, největší ekonomice v regionu, naopak vzrostla o jeden procentní bod na hodnotu 98, která je silným kontrastem k evropskému průměru. Vývoj v Německu je významně ovlivněn situací na trhu práce. Klesající míra nezaměstnanosti spolu s nízkými úroky a rostoucími příjmy zlepšují sentiment spotřebitelů a jejich ochotu utrácet.

Průměrné tržby maloobchodu za rychloobrátkové zboží ve čtvrtém čtvrtletí 2014 v rámci EU vzrostly oproti minulému roku o 3,1%. Z toho 1,5% představoval růst prodaného objemu a 1,6% růst průměrných cen. V rámci pěti největších evropských ekonomik, které nejvíce ovlivňují agregované výsledky za EU, růst tržeb zaznamenaly pouze Německo (+1,3%) a Francie (+0,6%). Tržby ve Španělsku a ve Velké Británii byly meziročně stabilní (-0,1% resp.

-0,3%), v Itálii klesly o 1,2%. Ve všech jmenovaných zemích byl zaznamenán jeden z nejnižších růstů cen od roku 2010, ve Španělsku dokonce došlo k deflaci o -1,1%.

I když závěr roku pro evropský retail dopadl z hlediska tržeb poměrně optimisticky, zatím se nedá hovořit o jasném zotavení. Jak budou spotřebitelé reagovat na příznivý vývoj cen, ukáží až následující čtvrtletí.

KONTAKT:
Lucie Hrušová, lucie.hrusova@nielsen.com tel. +420 737 283 197

O Nielsen studii spotřebitelské důvěry

On-line studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 60 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. V České republice má reprezentativní vzorek pro tuto studii 500 respondentů. Sběr dat pokrývajících třetí čtvrtletí roku 2014 probíhal v období od 10. do 28. listopadu 2014.

O studii Nielsen Growth Reporter

Studie porovnává celkovou dynamiku maloobchodního trhu rychloobrátkového zboží napříč 21 evropskými zeměmi. Údaje vychází z prodejů měřených společností Nielsen v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím, hypermarketech, supermarketech a diskontech. Do výsledků je zařazen nejširší možný koš potravin a drogistického zboží, který je v uvedených prodejních kanálech dlouhodobě monitorován v jednotlivých zemích.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) je globální informační a výzkumná společnost s vedoucím postavením v oblasti poskytování informací o marketingu, spotřebitelském chování, sledovanosti televizního vysílání a ostatních médií, online měření a měření mobilní komunikace. Společnost Nielsen se sídlem v New Yorku a Diemenu v Nizozemí je aktivní ve více než 100 zemích z celého světa. Pro více informací navštivte www.nielsen.com.