Řešení

Zákaznická zkušenost

Zákazníci mohou být nestálí, a proto je budování a udržování jejich loajality nikdy nekončící výzva. Nyní je mnohem více než dříve důležité postavit spotřebitele do centra všeho, co děláte.

Co měříme

Podle našich zkušeností je loajalita Vašich zákazníků předvídatelná a může být řízena prostřednictvím sledování šesti klíčových bodů:

  • Spokojenost s výrobky a službami
  • Dobrá hodnota za peníze (Value for money)
  • Poměřování s konkurencí
  • Schopnost reagovat
  • Tendence ke změně značky
  • Důvěra ve značku

Jak to děláme

Naše modely interakce se zákazníky Vám pomáhají vytvářet pevné, trvalé vztahy. Identifikujeme potenciální rizika a oblasti pro zlepšení, abychom Vám pomohli redukovat fluktuaci zákazníků. Zároveň snížíte náklady na služby, zlepšíte loajalitu zákazníků a v konečném důsledku zvýšíte své zisky.

Vynikající zkušenost zákazníků v každém místě, kde se s nimi setkáváte, už není jen “třešnička na dortu”. V dnešní době, kdy jsou spotřebitelé velmi nároční, je to nezbytnost nutná pro přežití na trhu.