Řešení

Demografie

V dnešním světě masivní produkce zboží a služeb, kdy je spotřebitel neustále vystaven mnoha komunikačním prostředkům, je pro úspěch klíčové najít a oslovit ty nejlepší spotřebitele.  

Naše řešení jdou daleko za základní demografickou segmentaci, abychom Vám pomohli porozumět tomu, kdo jsou Vaši nejvíce cenění spotřebitelé a kde se nacházejí. Identifikujeme nakupující s velkou precizností, která Vám umožní pochopit co nejvíce jejich životní styl, životní fázi, zjistit kde bydlí, nakupují a schází se s ostatními lidmi. Tato cenná informace Vám může pomoci vytvořit zacílené a efektivní marketingové strategie.

Jak to děláme

Propojujeme informace o spotřebitelích s informacemi o prodejích a o sledování médií. Tak Vám pomáháme spojit Vaše výrobky s nakupujícími a obchody tak, abyste maximálně využili jejich potenciál. Jinými slovy pomáháme Vám dostat ty správné výrobky k těm správným cílovým skupinám ve správný čas a na správném místě.

Prodejci můžou tyto informace využívat pro:

  • Optimalizaci obchodů, aby lépe sloužily různým skupinám nakupujících.
  • Nalezení kategorií a značek, po kterých je mezi nakupujícími největší poptávka.
  • Určení toho jak nejlépe seskupovat obchody na základě demografie a preferencí nakupujících.
  • Zjištění, co nakupující kupují v různých obchodech a obchodních formátech.

Výrobci můžou demografickou segmentaci používat pro:

  • Zjištění, kde se nachází jejich nejdůležitější skupiny spotřebitelů.
  • Identifikaci obchodů, které mají potenciál prodávat více jejich výrobků.
  • Určení nejvýhodnějších oblastí pro rozdávání vzorků.
  • Určení obchodů nejvhodnějších pro in-store aktivity, ochutnávky a promoce.