Řešení

Nákupní rozhodování

Co měříme

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují způsob, jakým nakupujeme. Pro vytvoření efektivní marketingové strategie je pro výrobce a obchodníky důležité pochopit, jak lidé nakupují konkrétní kategorii. Dělají Vaši nakupující rozhodnutí na základě reklamy, velikosti balení, značky, ceny, příchutě nebo kombinace těchto atributů?

Pochopení kritérií, která vedou nakupující k nákupnímu rozhodnutí je zásadní pro rozklíčování konkurenční dynamiky dané kategorie. Díky našim zkušenostem s daty o spotřebitelích pro Vás můžeme vyvinout nákupní rozhodovací stromy, které identifikují nejdůležitější atributy pro nakupující, kteří kupují Vaši kategorii.

Tato analýza Vám poskytne ucelený pohled na Vaši kategorii od spotřebitele až po regál, včetně akčních doporučení, která Vám pomohou zvýšit Vaši profitabilitu.

Jak to děláme

Na základě analýzy nákupního chování spotřebitelů můžeme agregovat chování spotřebitelů ve smyslu relativní důležitosti atributů a interakcí mezi konkurenčními výrobky nebo kategoriemi.

Výstupy od nás Vám pomohou porozumět tomu jak racionalizovat sortiment prostřednictvím identifikace atributů, které jsou nakupujícími vnímány jako substituční. Pokud část výrobků s těmito atributy vyřadíte ze sortimentu, je menší pravděpodobnost, že to bude mít negativní vliv na Vaše zákazníky. Například, pokud rozhodovací strom ukazuje, že typ balení je relativně nedůležitý v porovnání s příchutí, měli byste zvážit redukci typů balení (např. lahev, plechovka, kartón), ale zajistit, abyste nabízeli stejné nebo větší množství jednotlivých příchutí.