Řešení

Store Observations

Spotřebitelé se nedívají na značky stejným způsobem jako obchodníci. Zřídka otevřeně formulují důležitost značky v jejich každodenním životě. Ale když se jich správným způsobem zeptáte na jejich myšlenky, pocity a asociace spojené s výrobky, které kupují, odpověď může být překvapující.

Výzkum potvrzuje to, co obchodníci vždy tušili – většina spotřebitelů nakupuje autopilotně a vychýlit je z jejich obvyklých cest je nikdy nekončící úkol. Pozorování toho, co se děje v obchodech, je základem výzkumu nakupujících. Protože to, co zákazníci říkají, není vždy to, co zákazníci opravdu dělají. Rozhodnutí přijatá v místě nákupu jsou do značné míry fyziologická – zákazníci často nevědí, jak a proč udělali konkrétní rozhodnutí. Jsou řízeni tím, co vidí na svých cestách uličkou mezi prodejními regály.

Co měříme

Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu nakupujících Vám pomohou získat klíčové postřehy o spotřebitelích a nastavit si cestu k úspěchu Vaší značky. Naše techniky odhalí, proč spotřebitelé nakupují tak, jak nakupují, a poskytnout Vám bohatší porozumění chování nakupujících a dynamice jednotlivých výrobkových kategorií v obchodech.

Jak to děláme

Naši odborníci pochází z různých prostředí – někteří mají zkušenosti z marketingu a reklamy, jiní mají psychologické nebo jazykové vzdělání – všichni mají celou řadu dovedností a nabízejí různé úhly pohledu.

Pomocí našich kognitivních technik dotazování nakupujících, můžeme odhalit, proč zákazníci dělají to, co dělají, a pomoci Vám:

  • Odhalit faktory, které mohou být ovlivněny tak, aby ovlivnily chování nakupujících.
  • Identifikovat klíčové atributy výběru konkrétních obchodů a konkrétních výrobkových kategorií.
  • Porozumět vlivu různých podnětů v obchodech, které mají vliv na nákupní rozhodování.
  • Vytvořit segmentaci kategorií založenou na vnímání kategorie zákazníkem.

Vyzbrojeni těmito informacemi můžete odpovídat na následující otázky důležité pro Vaše plánování:

  • Jak nakupující definují a segmentují kategorie?
  • Kde v obchodě by kategorie měla být umístěna a s jakými dalšími kategoriemi by měla sousedit?
  • Jakou interakci mají nakupující s kategorií/výrobky a jak uspokojující je jejich nákupní zkušenost?
  • Jaký merchandising by měla mít kategorie v obchodě?
  • Jaké jsou nejefektivnější prodejní taktiky pro kategorii?