Indsigter

Året der gik i dansk dagligvarehandel
Artikel

Året der gik i dansk dagligvarehandel

2018 går på hæld, og det er tid til at finpudse kanalstrategier, brandstrategier og kundeplaner mv. for næste år. Men hvad karakteriserede egentlig dansk dagligvarehandel i 2018?

VOLUMEN VAR PRESSET

Først og fremmest har volumen været presset! År til dato taber dagligvarehandelen -1,2%. Til gengæld er priserne steget 1,8% (trods priskrige mv.) – og net effekten er dermed en værdivækst på begrænset 0,6% [i]. I mange produktkategorier er det således essentielt at have fokus på mulighederne for at ”trade up”. Et af de centrale spørgsmål i denne forbindelse er, hvilke trends i markedet der rummer mulighed for, at forbrugerne er villige til at betale lidt mere i netop din kategori? Foruden mejeriprodukter er gin, halspastiller, mineralvand (sodavand) og ispinde blandt de kategorier, der vækster mest på pris pr. kg/liter/styk i % i 2018[ii]

EN UNIK SOMMER PÅVIRKEDE MANGE KATEGORIER

Sommeren 2018 var helt unik, og mange kategorier blev enten påvirket positivt eller negativt[iii]. Volumenvæksten i den totale dagligvarehandel var uændret, men salget af drikkevarer steg 12,2% i volumen over sommeren, dybfrost steg 7,2% og personlig pleje 5,5%, mens bl.a. konfekture tabte meget (-7,1%). Er der noget, der kan gøres i netop din kategori for at udnytte sæsonerne mere optimalt?

ØKOLOGI VOKSEDE 9,9%

Økologi er igen i år en absolut megatrend[iv]. År til dato er værdistigningen på 9,9% svarende til 790 mio. kr. Blandt højdespringerne ses økologisk frost med en vækst på 29% og drikkevarer med 17% i vækst.

SUNDHED ER EN MEGATREND, MEN…

Sundhed er en megatrend – jvf. også økologi, plantefars mv. Men modtrenden er absolut også en megatrend! Den Nationale Sundhedsprofil chokerede i starten af året ved at vise, at danskerne var blevet mere usunde[v]. De faktiske tal på vores forbrug viser, at mineralvand (sodavand), vin ex. rødvin, dessertis, øl og snaks er blandt de kategorier, der i absolutte tal vokser mest[vi]. Samlet år til dato 1 mia. kr. svarende til 10,9%. Ser vi bort fra sommerperioden (uge 19-30) ligger stigningen på 398 mio. svarende til 6,2%.

DET SKAL VÆRE NEMT

Convenience slår igennem på flere områder. Inden for færdigretter (køl) ser vi år til dato en stigning på 328 mio. kr. svarende til 8,4% – og denne kategori er dermed den mest voksende, enkeltstående kategori i absolutte tal. Behovet for convenience og inspiration fik os i stigende grad også til tasterne, og danskerne har i 2018 handlet dagligvarer online som aldrig før. Stigningen i 2018 er op mod en lille mia. kr., så online dagligvarer nu udgør ca. 3% af det traditionelle FMCG marked[vii].

DISCOUNT HITTER STADIG

Discount var også i år den kanal, som vi besøgte oftest. Ifølge Nielsen Shopper Trends undersøgelsen besøgte vi i gennemsnit mest Netto, Rema 1000 og Fakta, og de fleste discountere fik i det hele taget flere kunder ift. året før.

HVAD TAGER VI MED FRA 2018?

For aktørerne i dagligvarehandelen bør fokus være på at sikre, at deres brands og produktportefølje er i tråd med danskernes skiftende efterspørgsel efter både det sunde og det usunde, samt det som giver en ekstra oplevelse. Og så må man ikke glemme det, som hjælper forbrugerne i en travl hverdag. Prisen skal selvfølgelig være i orden, så en gennemarbejdet pris- og kanalstrategi er også essentiel.

Noter:
Alle salgsdata er fra Nielsen ScanTrack Dagligvareindeks. Markedet der måles, er total dagligvarehandelen ekskl. hard discount (Aldi og Lidl).

[i] Salg målt år til dato pr. uge 44 2018
[ii] Sub product classes, år til dato uge 44 2018
[iii] Uge 19 – 30 2018
[iv] Total Økologi, år til dato uge 44 2018
[v] Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen 2018
[vi] Product classes, år til dato uge 44 2018
[vii] Nielsen estimat baseret på eksterne datakilder