Pressemeddelelse

Danskernes frygt for terror er faldet drastisk

De seneste år har været præget af grusomme terrorangreb rundt om i verden, og i februar 2015 ramte terroren Danmark. Terror har derfor naturligt fyldt meget i danskernes bevidsthed, men noget tyder på, at frygten er aftagende. En ny undersøgelse om danskernes bekymringer fra Nielsen viser nemlig, at bekymringen for terror i Q4 2016 er faldet markant sammenlignet med kvartalet før, hvor terror var danskernes største bekymring.

Økonomi er den største bekymring
I stedet for terror bekymrede danskerne sig om økonomien i Q4 2016. For på trods af at bekymringerne vedrørende økonomi er faldende, indtager dette alligevel en førsteplads. Det ser dermed ud til, at den økonomiske krise ikke helt har sluppet taget i danskerne. Og 37% mener da også, at Danmark stadig er i økonomisk recession (en lille stigning i forhold til resten af 2016).

På danskernes top 10 over bekymringer er især sundhed kravlet op på listen (6 pladser frem). Ligeledes ser vi, at bekymringen for kriminalitet er stigende (4 pladser frem). Men også mere praktiske bekymringer såsom stigende forsyningspriser sætter sit spor på listen (4 pladser frem).

Tallene dækker bekymringer, som er vurderet som størst og næststørst i de kommende 6 måneder og undersøgelsen er foretaget online blandt mere end 29.000 personer i 60 lande, herunder er der 501 danske respondenter.

Nielsen gennemfører hvert kvartal en global undersøgelse, som giver indsigt i forbrugernes vaner og tillid til arbejdsmarkedet og økonomien. Undersøgelsen giver et vægtet indeks for forbrugertillid, Consumer Confidence Index. Et indeks på 100 svarer til en værdi midtimellem ’god’ og ’ikke så god’.