Pressemeddelelse

EDLP eller high/low?

NIELSEN LANCERER LØSNING TIL EFFEKTIV PRISOPTIMERING

Hellerup, den 4. maj 2018 – Dagligvaremarkedet står stille, og det bliver sværere og sværere at skabe en bæredygtig, profitabel forretning. Den lave vækst stiller større krav til leverandører, og til retailerne, om at forbedre driften via optimering. Et af de steder, hvor der kan optimeres mest, er på pris. I dag investeres der milliarder i prisreduktioner og tilbudskampagner. Ifølge vores data er kun 4 ud af 10 af disse kampagner profitable, mens de resterende 6 giver underskud. For både leverandører og for retailerne vil presset på priser og profitabilitet stige i takt med, at konkurrencen bliver hårdere.

Der er én vej ud af den negative spiral, og det er ved at have indsigt i de prisdynamikker, der gør sig gældende for de enkelte produkter. Det kræver, at man kan svare på følgende:

  • Hvad sker der, hvis en leverandør sætter prisen på et produkt ned eller op med en krone?
  • Hvad sker der, hvis leverandøren sætter priserne på øvrige produkter i samme kategori tilsvarende ned eller op?
  • Hvad sker der, hvis konkurrenterne ændrer deres priser tilsvarende?

Nielsen lancerer nu en løsning, der på en mere effektiv måde end tidligere giver præcis den indsigt, der er behov for til at træffe optimale beslutninger om prisændringer. Scenarier og kategorioverblik kan opbygges med få klik i brugervenlige dashboards på tværs af kanaler og kæder.

Løsningen åbner dermed op for en helt anden data- og indsigtbaseret tilgang til årsforhandlinger og til prissætning i dagligdagen.

Vi har skabt værdi for mange af vores kunder gennem årlige prisoptimeringsprojekter, som har leveret indsigt på strategisk og taktisk niveau. Med denne nye løsning giver vi nu leverandørerne mulighed for med ganske få klik at optimere deres prisstrategi på daglig basis, baseret på det bedste datagrundlag i markedet“, udtaler Søren Fromberg Nielsen, som er Sales Effectiveness Leader i Nielsen Nordic.  

Løsningen inden for Price & Promotion optimering er en del af vores EveryDay Analytics produktportefølje, som også inkluderer løsninger inden for sortiments- og spaceoptimering samt koncept- og produkttest. Formålet med alle disse løsninger er at kunne svare på what’s next for dagligvaremarkedet.

For yderligere information kontakt:
Søren Fromberg Nielsen
T: 7788 2200
Email: soren.nielsen@nielsen.com