Pressemeddelelse

Online FMCG sales vokser 4 gange hurtigere end salget i butikker; global FMCG e-commerce vil udgøre US$400B i 2022

København, 20. September, 2018 – Det globale salg af Fast-moving Consumer Goods (FMCG) vækster fire gange hurtigere end offline salget i butikkerne. Ifølge en ny global rapport fra den globale markedsanalysevirksomhed Nielsen, vil FMCG E-commerce fortsætte med erobre en større del af markedet i Europa, drevet af forbrugernes efterspørgsel efter convenience og bedre work-life balance.

Nielsens rapport Future Opportunities in FMCG E-commerce har undersøgt og analyseret, hvilke faktorer det er som driver udviklingen inden for FMCG E-commerce i 34 lande. Rapporten estimerer at FMCG E-commerce, drevet af en betydelig vækst (18,4 % årlig vækst (CAGR)), globalt vil udgøre 400 milliarder US$ i 2022.
Vækstmulighederne vil i de kommende fem år være betydelige i Europa, hvor mere end hver 4. forbruger i dag handler dagligvarer på internettet.
England er det mest udviklede land inden for FMCG E-commerce som her udgør 6,3 % af dagligvareforbruget efterfulgt af Frankrig hvor 6,1 % af omsætningen går over internettet drevet af en veludbygget national ”bestil online hent i butik service – også kaldet ”click and collect eller Drive”.

I de nordiske lande tegner fremtidsudsigterne for FMCG E-commerce sig også positive, da én ud af fire tilkendegiver, at de er parate til at handle dagligvarer på internettet med levering til hjemmet.
Potentialet for FMCG E-commerce i Norge er baseret på en høj indkomst per indbygger, en velfungerende infrastruktur samt på grund af en høj parathed til at afprøve nye online services. Derudover består der også et potentiale for retailere i de øvrige nordiske lande for at eksportere niche kategorier og produkter til nordmændene. Nielsen estimerer at E-commerce’s andel af FMCG udgjorde 1% i 2017 i Norge, og at det vil stige til 2,2% i 2020 svarende til 678 millioner $US. Danmark og Sverige er i øvrigt omfattet af rapporten.

Schweiz, Italien og Holland er i top 5 over lande, hvor FMCG E-commerce udgør den største andel (henholdvis 1,8%, 1,7% og 1,5%) i Vesteuropa. I øvrigt omfatter rapporten Belgien, Spanien, Tyskland og Portugal.

Nielsen har identificeret en række faktorer som driver væksten inden for FMCG E-commerce. De inkluderer:

  • De Fundamentale: Markedsstørrelsen, brugen af webbank og internet generelt samt udbredelsen af Smartphones
  • De makroøkonomiske: Erhvervsklimaet, befolkningstæthed, postens pålidelighed
  • De Sociale: Tillid og opsparingskultur
  • De udbudsorienterede: Modenheden blandt FMCG E-commerce retailerne

Der er flere trends som der understøtter udviklingen af FMCG E-commerce som fx en befolkning der bliver ældre og ældre, stigende travlhed, urbanisering samt at betydende virksomheder investerer i E-commerce” udtaler Mathias Bernhardt, Global Business Partner, Retailer Services, Nielsen. ”Bedre E-commerce services som gør det muligt for forbrugerne at spare tid, vil gøre omni-channel kundeoplevelsen til en kritisk succes faktor for FMCG retailere på tværs af Europa”.

I Polen driver vækst i BNP, forbedrede jobudsigter og højere indkomst driver en positiv udvikling inden for FMCG forbruget. Nielsen estimerer at FMCG E-commerce i Polen vil stige fra mindre end 1% i 2017 til 1,9% i 2020, hvor det vil udgøre 637 millioner US$. Rapporten omfatter i øvrigt Rusland og Tyrkiet.

For yderligere information: Rasmus H. Sarauw-Nielsen
Tel: +45 2055 3634
Email: rasmus.sarauw-nielsen@nielsen.com

OM NIELSEN RAPPORTEN THE FUTURE OPPORTUNITIES IN FMCG E-COMMERCE

The Future Opportunities in FMCG E-commerce rapporten dækker udviklingen inden for FMCG E-commerce i 34 lande som er påvirket af fundamentale makroøkonomiske, sociale og udbudsfaktorer. Udbredelsen af Smartphones, adgang til internet, online banking, leverings infrastruktur og behovet for convenience har påvirket forbrugernes efterspørgsel efter at købe FMCG over internettet.
I rapporten estimeres FMCG E-commerce’s andel og størrelse inden for dagligvaresalget i 2017 og 2022 på tværs af 34 lande. Rapporten vil give insights til leverandører og retailere som kan understøtte deres fremtidige E-commerce strategi og maksimere vækstmuligheder.