Europe / Sweden / / Stockholm

Finance & Corporate Development

#: 76643-en_US / 76643

Regular

Full-Time

Nielsen Media är ett globalt mät- och dataanalys företag som ger den mest kompletta och pålitliga synen som finns tillgänglig för marknader över hela världen. Vi mäter vad folk tittar och lyssnar på, och ger media- och reklambranschen opartiska och tillförlitliga mått som skapar en gemensam förståelse för branschen som krävs för att förnya och växa.

 
Mer om oss: www.nielsen.com 

 
Nu när vi utökar vår nordiska verksamhet har vi behov av extra resurser för att hjälpa till med vår redovisning och ekonomiförvaltning. 
Vi har kontor på Södermalm i Stockholm, men har för närvarande hemmakontor.
 
Om detta jobb
Du kommer att i rollen som Associate Operational Controller stödja alla aspekter av lokal styrning och redovisning på den nordiska marknaden. Dessutom kommer du att hjälpa till med samordningen av aktiviteterna mellan Operational Controlling, Revenue Controlling och Business Finance och utföra lokala bokföringsaktiviteter som är specifika för respektive marknad, samt stödja de lokala kärnfinansieringsprocesserna.
.
Ansvar

 • Stödja den lokala kontrollfunktionen och ge ekonomisk tillsyn över Nordens verksamhet
 • Säkerställa adekvat genomförande och rapportering av nedan genom att använda resurser både lokalt/onshore och offshore:
 • US-GAAP redovisning/stängning, periodisering och avstämning av konton
 • Finansiell stängning och konsolidering
 • P2P funktioner (faktura & betalningshantering, T & E, etc.)
 • Koncerninterna transaktioner och avstämning
 • Stödja och följa alla relevanta globala, regionala eller lokala policyer, förfaranden och riktlinjer
 • Stödja förändringar lokalt med avseende på standardiserings- och förenklingsinitiativ som styrs av det globala eller regionala centrumet för excellens (COE) kärnteam eller av finansledningen
 • Hjälpa till med att producera dashboards för månadsstängning samt rapporteringspaket för kvartals- och årsstängningar i enlighet med företagets krav och regler på den lokala marknaden
 • Stödja Operational Controller för att upprätthålla interna kontroller och säkerställa en effektiv kontrollmiljö genom aktiv samordning med Group Controller och de globala och regionala kärnteamen för COE
 • Stödja den operativa styrenheten under lokala internrevisioner och uppdrag för granskning av efterlevnad
 • Ansvara för upprätthållandet av lokala lagstadgade konton och se till att de lokala juridiska enheterna fortlöpande följer lokala regler
 • Assistera i lagstadgade och skattemässiga redovisnings- och revisionsprocesser och fungera som kontaktpunkten för externa revisorer och/eller skatte- och lagstadgade myndigheter eller konsulter.

 

Lite om dig
Genom din proaktivitet och engagemang kan du balansera och samordna alla kärn- och kontinuerliga finansaktiviteter mellan den lokala miljön och den globala och regionala organisationen. Du är nyfiken, öppen för att lära dig nya saker och dedikerad till arbetet.

Kvalifikationer

 • Minst 3-4 års relevant erfarenhet av redovisning / ekonomisk kontroll eller revision
 • Kandidatexamen i ekonomi eller redovisning
 • Kunskap och erfarenhet av lokala lagstadgade krav och lagstadgade revisioner (Local GAAP, lagstadgade finansiella rapporter, skatteberäkningar, momsdeklarationer)
 • Flytande engelska samt endera svenska, norska eller danska är obligatoriskt
 • Erfarenhet av ERP-system (helst SAP)
 • God IT kunskap (Google for Work, Microsoft Office)
 • Stark kommunikationsförmåga, lagspelare, ledarskapsegenskaper

Meriterande

 • Kunskap och erfarenhet av US-GAAP
 • Lokal eller internationell redovisningskvalifikation
 • Kunskap om andra nordiska språk

Vad kan vi erbjuda dig som anställd på Nielsen Media
Förutom en konkurrenskraftig lön, erbjuder vi ett varierat ansvarsområde samt en öppen företagskultur med många utvecklingsmöjligheter. Framförallt uppskattar våra anställda förmågan att arbeta självständigt i ett motiverat och mycket vänligt team. Socialt ansvar, öppen kommunikation och att leva våra värderingar finns inte bara på vår hemsida utan också i det dagliga arbetet.

Jobbansökan, ytterligare information och frågor
Vänligen ansök genom att använda länken "apply" i denna jobbannons.
Vi har en önskan att fylla denna roll så snabbt som möjligt, så snart rätt person har hittats. För eventuella frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jacob S. Madsen via e-post Jacob.stenmadsen.consultant@nielsen.com eller via telefon: +44 77 33 26 48 33
Nielsen Media är engagerad i att anställa och behålla en mångsidig arbetskraft. Vi är stolta över att vara en arbetsgivare för lika möjligheter och positiva handlingar, fatta beslut oavsett ras, färg, religion, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, nationellt ursprung, genetik, funktionshinder, ålder, civilstånd och skyddad veteran status eller annan skyddad klass.

ABOUT NIELSEN

We’re in tune with what the world is watching, buying, and everything in between. If you can think of it, we’re measuring it. We sift through the small stuff and piece together big pictures to provide a comprehensive understanding of what’s happening now and what’s coming next for our clients. Today’s data is tomorrow’s marketplace revelation. 

 

We like to be in the middle of the action. That’s why you can find us at work in over 100 countries. From global industry leaders to small businesses, consumer goods to media companies, we work with them all. We’re bringing in data 24/7 and the possibilities are endless. See what’s next with us at Nielsen: careers.nielsen.com

 

#LI-AM