Insights

Suomalainen kuluttaja
Article

Suomalainen kuluttaja

Läpileikkaus suomalaisten kotitalouksien rakenteeseen ja pt-ostoskorien sisältöön

Suomalaiset kotitaloudet pienentyvät ja ikääntyvät ja kehitys heijastuu myös ostokäyttäytymiseen päivittäistavaroissa. Ikääntyvät pariskunnat edustavat runsaan viidenneksen (22 %) osuutta talouksista – sen sijaan osuus kaikista pt-ostoista on selvästi suurempi, vajaa kolmannes (31 %). Pt-ostoista vastaa myös aiempaa iäkkäämpi henkilö.

Nielsenin raportti hyödyntää vuoden 2017 pt-ostotietoja ja tarkastelee suomalaisten kotitalouksien ostokäyttäytymistä ja siinä tapahtuneita muutoksia vuoteen 2013 verrattuna.

Raportti antaa lisäksi syvällistä tietoa valmistajan ja pt-kaupan yhteistyöhön vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten pt-kaupan ketjut profiloituvat ostajakunnan suhteen?
  • Miten eri tuoteryhmien ostamisen osuudet ovat kehittyneet eri ketjuissa?
  • Mitkä tuoteryhmät painottuvat eri tyyppisten talouksien ostoskoreissa eri ketjuissa?