LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Press Releases

Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2018

Päivittäistavaramyynnin kehitys Suomessa on jo useamman vuoden ajan ollut Euroopan hitaimpia. Vuonna 2018 tilanne muuttui, kun päivittäistavaramyyntimme arvo kasvoi +3,4% edellisvuoteen verrattuna.

Suomalaiset entistä hintatietoisempia päivittäistavaraostoksilla

Pitkään jatkuneen matalasuhdanteen myötä suomalaiset ovat tulleet varsin hintatietoisiksi. Jopa kaksi kolmesta Nielsenin Shopper Trends -tutkimukseen vastanneesta sanoo tietävänsä vähintään useimpien säännöllisesti ostamiensa päivittäistavaroiden* hinnan.