LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Kaksi Kolmasosaa Pt-euroista Käytetään Isoissa Myymälöissä

Espoo 27.3.2013 – Päivittäistavaroiden myynniksi Suomessa laskettiin 16,04 miljardia euroa vuonna 2012. Tiedot perustuvat Nielsenin vuotuiseen Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin. Myynnin arvo kasvoi 5,1 % vuoteen 2011 verrattuna. Kasvua vauhditti ennen kaikkea elintarvikkeiden hintojen nousu. Päivittäistavarakaupan myyntivolyymin kehitys oli lievästi negatiivinen (-0,1 %) edellisvuoden positiivisen kehityksen jälkeen.

S-ryhmä ja Lidl kasvattivat markkinaosuuttaan

S-ryhmän myynti kehittyi markkinakasvua nopeammin 6,1 %, minkä myötä S-ryhmä kasvatti markkinaosuutensa 45,6 %:iin. K-ryhmän myynti kehittyi markkinaa hitaammin, joten sen osuus laski 34,7 %:iin. Suomen Lähikauppa Oy:n markkinaosuuden lasku hidastui osuuden ollessa nyt 7,3 %. Nielsen nostaa arviotaan Lidlin markkinaosuudesta 5,5 %:iin.

Kaupan ryhmien markkinaosuudet 2012 olivat seuraavat:

Ryhmä

Markkinaosuudet

Osuuden muutos verrattuna vuoteen 2011

S-ryhmä

45,6 %

+ 0,4 %-yksikköä

K-ryhmä

34,7 %

– 0,6 %-yksikköä

Suomen Lähikauppa Oy

7,3 %

– 0,5 %-yksikköä

Muut yksityiset (ml. Lidl)

12,4 %

+ 0,6 %-yksikköä

S-ryhmän kasvun taustalla oli erityisesti menestys Sale- ja Alepa-ketjuissa (myynnin kehitys 11,8 % verrattuna vuoteen 2011). Myös hypermarket-ketju Prisma kasvatti myyntiään. Parhaiten hypermarket-kaupassa menestyi kuitenkin K-ryhmän K-citymarket, missä myynnin kasvu oli 8,9 %. K-citymarket nousi markkinaosuudeltaan kolmanneksi suurimmaksi ketjuksi S-marketin ja Prisman jälkeen.

Pt-myyntipinta-ala kasvanut reilun neljänneksen 2000-luvulla

2000-luvulla päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala on kasvanut 28 % eli yli 60 jalkapallokentän verran. Suuret myymälät eli hypermarketit ja isot yli 1000 m2:n supermarketit jatkoivat edelleen vahvaa kehitystään ja ottivat lisää markkinaosuutta vuonna 2012. Näiden myymälöiden osuus päivittäistavaramyynnistä oli jo 62 %. Myymälätyypeistä eniten 2000-luvulla markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet hypermarketit, joiden markkinaosuus on noussut 27,6 %:iin (6,8 %-yks.). Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 149 hypermarket-luokan myymälää.

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl. erikois- ja kauppahallimyymälät) oli Suomessa 1.1.2013 yhteensä 3192 kappaletta.

Yhteyshenkilö:

Sanna Kotakorpi, Market Leader Nielsen Tel.: 09-4300 3239
E-Mail: sanna.kotakorpi@nielsen.com