LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Suomalaiset eivät yhtä huolestuneita maahanmuutosta kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Nielsenin tutkimuksen mukaan suomalaisia huolestuttavat eniten talous ja kulujen kasvu. Tutkimuksessa yli 30 000 kotitaloutta 63 maasta vastasi kysymyksiin, jotka käsittelevät työtä, taloutta ja oman kulutuksen tulevaisuuden näkymiä.

84 % suomalaisista uskoo maan olevan taantumassa ja 35 % on huolestuneita taloudesta. Suomalaisilla ei myöskään ole korkeita odotuksia taantumasta nousemiseen: 59 % uskoo Suomen olevan taantumassa vielä 12 kuukauden päästäkin.

Yleisesti suomalaiset ovat yhtä huolestuneita asioista kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Esimerkiksi huoli terveydestä ja kulujen kasvusta pysyi samana. Maahanmuutto oli ainoa aihe, joka ei huolestuta suomalaisia yhtä paljon kuin ensimmäisellä neljänneksellä: se putosi 19 prosentista 7 prosenttiin.
Terrorismi huolestutti useimpia pohjoismaalaisia: 29 % norjalaisista, 25 % ruotsalaisista ja 20 % tanskalaisista oli huolestuneita terrorismista. Suomalaisista puolestaan vain 11 % koki samoin. EU:ssa terrorismi ja työpaikkojen pysyvyys olivat huolestuttavimpia aiheita.

Suomalaisia huolestuttavat eniten seuraavat asiat:

1. Talous 35 %
2. Terveys 24 %
3. Kulujen kasvu 23 %
4. Maahanmuutto 15 %
5. Velka 13 %

Kyselyn tulokset perustuvat verkossa tehtyyn tutkimukseen, jossa tutkittiin 63 maata. Kysely mittaa kuluttajaluottamusta, huolenaiheita ja kulutuskäyttäytymistä yli 30 000 henkilön vastauksista. Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuinen kuluttajaluottamus on pysynyt vakaana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja on tällä hetkellä indeksiluvussa 98. Suomessa kuluttajaluottamus on noussut yhdellä pisteellä ja on nyt 63. EU:ssa kuluttajaluottamusindeksi on 79. Kuluttajaluottamusindeksin perusarvo on 100. Sen ylittävät arvot kertovat optimistisesta ja alittavat pessimistisestä suhtautumisesta.