LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Päivittäistavarakauppa vireimmillään sitten talouskriisin puhkeamisen

Download an English version of the press release

Vaikka 2000-luvun alun keskimääräiseen 2,6% volyymikasvuun on päivittäistavarakaupassa vielä matkaa, oli viime vuoden 1,6% volyymikehitys vahvin sitten vuoden 2007. Piristystä kauppaan tuli eri tahoilta; esimerkiksi kaupan aukioloaikojen vapauttaminen vuoden 2016 alussa, hintatason lasku ja koko 2010-luvun laskussa olleen kuluttajaluottamuksen* kääntyminen viimein nousuun tukivat kasvua.

Päivittäistavaramyynti vuonna 2016 oli kaikkiaan 16,738 miljardia euroa, missä kasvua 0,9% edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Nielsenin vuosittain tuottamaan Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin.

2016 oli isojen myymälöiden vuosi

Vuonna 2015 hintakilpailu alkoi vetää asiakkaita entistä useammin hypermarketteihin. Isojen myymälöiden vetovoima voimistui vuonna 2016 niiden päästyä jatkamaan aukioloaikojaan pienempien lailla. Vuoden 2016 voittajia olivatkin hypermarketit ja isot supermarketit, kun taas pienempien, alle 400-neliöisten myymälöiden myynti taantui noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

S-ryhmä nosti markkinaosuutensa isojen myymälöiden vetämänä 47,2%:iin. Erityisen vahvasti kasvoi systemaattisimmin aukioloaikojaan pidentäneen hypermarket-ketju Prisman päivittäistavaramyynti, joka kehittyi 6,0% edellisvuoteen verrattuna.

K-ryhmän osuus vuoden 2016 päivittäistavaramyynnistä oli 36,2%. Markkinaosuus kasvoi 3,4%-yksikköä edellisvuodesta huhtikuussa 2016 toteutuneen Suomen Lähikauppa Oy:n oston siivittämänä ja on nyt korkeimmillaan viiteentoista vuoteen. K-ryhmän ketjuista myyntiään kasvatti eniten, 13,4%, K-market –ketju, johon siirrettiin vuoden loppuun mennessä 223 entistä Siwa- ja Valintatalo-myymälää.

Lidl kiihdytti uusien myymälöiden avaamista ja sen verkosto kasvoi seitsemällä myymälällä vuoden 2016 aikana, mikä on eniten sitten vuoden 2008. Nielsen arvioi Lidlin osuudeksi päivittäistavaroiden myynnistä 8,8 %.

* Lähde: Nielsen Kuluttajaluottamusindeksi, Suomi

Kaupan ryhmien markkinaosuudet päivittäistavaramyynnistä vuonna 2016:

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl erikois- ja kauppahallimyymälät) oli Suomessa 1.1.2017 yhteensä 3002 kappaletta.

Nielsenin Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri koostuu yksityisistä ja osuustoiminnallisista päivittäistavaroita myyvistä myymälöistä Suomessa (ml myös ainoastaan päivittäistavaroiden verkkokauppaa laajalla valikoimalla harjoittavat toimijat). Nielsen kokoaa myymälärekisterin tiedot vuosittain yhteistyössä kaupan ryhmien ja yksittäisten toimijoiden kanssa, Lidlin markkinaosuuden Nielsen arvioi perustuen eri tietolähteisiin. Myymälärekisteri valmistuu vuosittain maaliskuussa. Nielsen on tuottanut Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriä vuodesta 1978 alkaen.