LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Suomalaiset entistä hintatietoisempia päivittäistavaraostoksilla

Pitkään jatkuneen matalasuhdanteen myötä suomalaiset ovat tulleet varsin hintatietoisiksi. Jopa kaksi kolmesta Nielsenin Shopper Trends -tutkimukseen vastanneesta sanoo tietävänsä vähintään useimpien säännöllisesti ostamiensa päivittäistavaroiden* hinnan. Osuus on kasvanut selvästi, sillä ennen talouskriisiä vuonna 2007 reilu kolmannes oli yhtä hintatietoisia.

Jopa yli 40 % kertoo näkevänsä huomattavasti vaivaa ostaakseen päivittäistavarat mahdollisimman edulliseen hintaan.

Entistä hintatietoisemmat kuluttajat seuraavat myös tarjouksia, sillä melkein joka kolmas etsii niitä aktiivisesti asioidessaan kaupassa. Joka neljäs on valmis menemään jopa toiseen kauppaan tarjouksen perässä. Osuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin 2011.

Toisaalta budjettia on hieman löysättykin: 38 %:lla vastaajista on päivittäistavaroille tiukka budjetti, kun  kuusi vuotta sitten osuus oli lähes lähes puolet vastaajista.

Valtaosa (70 %) ostoksilla kävijöistä pyrkii suunnitelmallisuuteen tekemällä ostoslistan etukäteen. Vajaa kolmannes sanoo pitäytyvänsä tiukasti laatimassaan ostoslistassa.  Yli puolet ostoksilla kävijöistä kertoo kuitenkin päätyvänsä ostamaan tuotteita, joita ei ollut etukäteen suunnitellut ostavansa. Näin ollen kaupassa ”inspiroitumisen” merkitys on suuri ja tuotteiden esillepanolla ja muilla myymäläjärjestelyillä on suuri merkitys ostotapahtumassa.

Useimmille pt-ostosten tekeminen on vain rutiinia, sillä ainoastaan noin kolmannes sanoo varsinaisesti nauttivansa pt-ostosten tekemisestä. Viime vuosina tässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta.

Kuluttajat arvostavatkin ostosten teossa helppoutta: ostopaikan vetovoimaisuuteen vaikuttaa voimakkaimmin se, että kaikki tarvittava saadaan sujuvasti yhdestä ostopaikasta. Kolmen tärkeimmän ostopaikan vetovoimaan vaikuttavan tekijän joukkoon kuuluvat lisäksi se, että rahalle saadaan vastinetta ja että myymälässä on yleisesti edullinen hintataso.

Tutkimuksessa analysoidaan syvällisesti eri päivittäistavarakaupan ketjujen vetovoimaisuutta ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

*Päivittäistavaroilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa mm. tuoreita ja pakattuja elintarvikkeita, juomia, kodin hoitoon ja puhdistukseen tarkoitettuja tuotteita, henkilökohtaisen hygienian tuotteita, pehmopapereita, kissan- ja koiranruokaa jne.

Tulokset perustuvat Nielsenin vuosittain yli 50 maassa toteuttamaan tutkimukseen, jossa seurataan kuluttajan päivittäistavaroiden ostamista ja siinä tapahtuvia muutoksia.  Suomessa online-tutkimukseen osallistui 2017 lopussa 1004 iältään 18-65 -vuotiasta henkilöä, jotka edustivat joko talouden pt-ostoksista vastaavaa henkilöä (77 % vastaajista) tai talouden pt-ostopäätöksiin merkittävästi vaikuttavaa henkilöä (23 %).

Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi kaupan ketjujen vetovoimatekijöitä: mitkä kaupan ketjut ovat vetovoimaisimpia ja mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, kuinka vetovoimaisiksi kuluttajat eri ketjut kokevat.

Tutkimuksen tuloksia verrataan pääsääntöisesti vuoden 2011 lukuihin, jolloin tutkimus tehtiin Suomessa edellisen kerran.

Raportti on englanninkielinen.

ABOUT NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers Watch and Buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services across all devices where content — video, audio and text — is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen provides its clients with both world-class measurement as well as analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com.

LISÄTIEDOT:
Analytic Coordinator Leena Mäntysaari
Sähköposti: leena.mantysaari@nielsen.com
Puhelin: 09-4300 30, 040 5455875