LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Suurten päivittäistavaramyymälöiden vetovoima vahvaa vuonna 2017

Download an English version of the press release

Viime vuonna Suomessa kaksi kolmasosaa päivittäistavaraeuroista kulutettiin joko isoissa supermarketeissa tai hypermarketeissa. Suomalaiset asiakkaat arvostavat erityisesti sitä, että löytävät kaiken tarvitsemansa samasta myymälästä ja saavat vastinetta rahoilleen. Lisäksi edulliseksi koettu hintataso määrittää vahvasti ostopaikan valintaa (Lähde: Nielsen Shoppertrends 2018).

Suomen päivittäistavaramarkkinan kasvua vetivätkin nimenomaisesti super- ja hypermarketit, kun taas alle 400-neliöisten myymälöiden myynti supistui -6,6%. Pieniä myymälöitä lopetettiin vuoden aikana yli 220 kappaletta, mikä on eniten 20 vuoteen. Myös suppeammalla tuotevalikoimalla päivittäistavaroita myyvien erikoismyymälöiden ja tilastoon lisättyjen halpahinta- ja huoltamoketjujen myymälöiden päivittäistavaramyynnin kehitys oli pääsääntöisesti miinuksella.

Kaikkiaan päivittäistavaramyynnin arvo vuonna 2017 oli lähes 17,6 miljardia euroa. Myynnin arvo kasvoi +1,0 % edellisvuoteen verrattuna, mikä on paras kehitys sitten vuoden 2013. Tiedot perustuvat Nielsenin vuosittain tuottamaan Päivittäistavaramyymälärekisteriin.

Kaupan ryhmistä myyntiään kasvatti voimakkaimmin Lidl ja markkinaosuuttaan K-ryhmä

Supermarket-kokoluokassa toimiva Lidl avasi vuoden aikana 16 uutta myymälää, mikä on eniten sitten ketjun alkuvuosien. Lidlin myynti kehittyi selvästi markkinakasvua vauhdikkaammin, +5,5%, ja ketjun markkinaosuus nousi 9,3%:iin.

K-ryhmän osuus vuoden 2017 päivittäistavaramyynnistä oli 35,8%. Markkinaosuus kasvoi ryhmistä voimakkaimmin, 1%-yksikön verran. Kasvuun vaikutti vahvasti se, että vuoden 2016 huhtikuussa toteutuneen Suomen Lähikauppa Oy:n oston myötä hankitut myymälät toimivat vuonna 2017 kokovuotisesti osana K-ryhmää. Ostetuista reilusta 600 myymälästä 400 kappaletta toimi vuoden lopussa K-market –ketjun alla. K-market on kaikkiaan yli 800 myymälän verkostollaan Suomen laajin päivittäistavaramyymäläketju. Myös K-citymarket –ketjun myynti kasvoi voimakkaasti +4,5% edellisvuoteen verrattuna.

Suurimman päivittäistavaratoimijan, S-ryhmän, markkinaosuus kasvoi 45,9%:iin. Kasvua veti erityisesti Prisma-ketju, jonka myynti kehittyi +4,3% edellisvuoteen verrattuna. Uusia Prismoja avattiin kaksi. Suomalaisten kuluttajien arvioidessa päivittäistavarakaupan ketjuja useiden eri kriteereiden pohjalta, oli Prisma vetovoimaisin ketju vuonna 2017 (Lähde: Nielsen Shoppertrends 2018).

Verkkokauppamyynti vastaa Suomen 30:ksi suurinta myymälää

Jos kaikki Suomen päivittäistavaramyymälät laitetaan suuruusjärjestykseen, olisi kotimaisten verkkokauppojen kautta tapahtuva päivittäistavaramyynti yhteenlaskettuna samaa kokoluokkaa kuin kolmanneksikymmenenneksi suurimman fyysisen myymälän. Pari vuotta aiemmin, vuonna 2015, myynti oli samaa tasoa sadanneksi suurimman myymälän kanssa.

Vuonna 2017 verkkokaupan päivittäistavaramyynti oli 48 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana sekä ainoastaan verkkokauppaa harjoittavien kotimaisten toimijoiden myynnit että fyysisten myymälöiden yhteydessä toimivien verkkokauppojen myynnit. Verkkokauppa vastaa näin 0,3%:a Suomen päivittäistavaramyynnistä.

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl erikois- ja kauppahallimyymälät sekä suppeampaa tuotevalikoimaa myyvät halpahinta- ja huoltoasemamyymälät) oli Suomessa 1.1.2018 yhteensä 2824 kappaletta.

Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri koostuu yksityisistä ja osuustoiminnallisista päivittäistavaroita myyvistä myymälöistä Suomessa (ml myös ainoastaan pt-verkkokauppaa laajalla valikoimalla harjoittavat toimijat). Vuodesta 2016 alkaen on takautuvasti mukaan otettu myös suppeampaa pt-valikoimaa myyvät halpahinta- myymälät sekä huoltoasemamyymälät. Nielsen kokoaa myymälärekisterin tiedot vuosittain yhteistyössä kaupan ryhmien ja yksittäisten toimijoiden kanssa. Myymälärekisteri valmistuu vuosittain maaliskuussa. Nielsen on tuottanut Päivittäistavaramyymälärekisteriä vuodesta 1978 alkaen. HUOM. Tässä tiedotteessa esitetyt 2016- ja 2017-luvut ovat vertailukelpoisia keskenään. Takautuvasti vuodesta 2016 mukaan liitettyjen uusien markki- noiden vuoksi tämän tiedotteen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien tiedotteiden lukujen kanssa.

ABOUT NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers Watch and Buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services across all devices where content — video, audio and text — is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen provides its clients with both world-class measurement as well as analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com.

CONTACT:
Sanna Kotakorpi, Market Leader
E-mail: sanna.kotakorpi@nielsen.com
Tel. +358 9 4300 3239, +358 50 363 1068