Media

Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2018

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA SUOMESSA KASVOI VAHVEMMIN KUIN EUROOPASSA KESKIMÄÄRIN

Päivittäistavaramyynnin kehitys Suomessa on jo useamman vuoden ajan ollut Euroopan hitaimpia. Vuonna 2018 tilanne muuttui, kun päivittäistavaramyyntimme arvo kasvoi +3,4% edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan keskimääräinen markkinakehitys Euroopassa oli +3,1% (1. Päivittäistavara- myynnin arvo Suomessa vuonna 2018 oli EUR 18,2 miljardia. Tiedot perustuvat Nielsenin vuosittain tuottamaan Päivittäistavaramyymälärekisteriin.  

Päivittäistavaramarkkinamme volyymikehitys vuonna 2018 jäi sen sijaan +0,3%:iin. Suomessa, samoin kuin Euroopan tasolla, myynnin kasvu pohjautuu erityisesti hintojen nousuun. Vuoden 2017 lopusta lähtien päivittäistavaroiden hintakehitys Suomessa on ollut nousujohteista ja myös esimerkiksi alkoholi- ja tupakkaveroja on korotettu. Oman osansa myynnin arvonnousuun tuovat myös vahvemmat alkoholi- juomat (enimmäisvahvuus 5,5 tilavuusprosenttia), joiden myynti päivittäistavarakaupoissa sallittiin vuoden 2018 alusta.

Valtaosa päivittäistavaramyynnin kasvusta supermarkettien kautta

S-ryhmän markkinaosuus vuoden 2018 päivittäistavaramyynnistä kasvoi 46,4%:iin. Tähän vaikutti osaltaan kuuden Herkku –myymälän osto Stockmannilta vuonna 2017 ja niiden siirtyminen osaksi S-ryhmää vuodenvaihteessa 2018. Markkinaosuudeltaan suurin ketju, isojen ja pienten supermarket –myymälöiden S-market, säilytti 22%:n osuutensa. S-ryhmän ketjuista vahvimmin kehittyi Sale, jonka myynnin kehitys oli 6,1%.

K-ryhmän markkinaosuus nousi 36,1%:iin. Vahvimmin myynti kehittyi K-supermarket -ketjulla +7,7%, joka laajeni yhdeksällä myymälällä. K-supermarketin kehitys oli yksittäisistä ketjuista vahvin ja sen markkinaosuus nousikin 0,5%-yksikköä 12,3%:iin. Myös K-citymarketin myynti kasvoi voimakkaasti +4,0% edellisvuoteen verrattuna.

Supermarket-kokoluokassa toimivan Lidlin päivittäistavaramyynti kehittyi selvästi markkinan kasvua vahvemmin, +7,2%, ja ketjun markkinaosuus nousi 9,6%:iin. Vuonna 2016 käynnistynyt verkoston voimakkaampi laajentuminen sai edelleen jatkoa ja uusia Lidl-myymälöitä avattiin vuoden mittaan 11 kappaletta.

Verkkokauppamyynti lähes 1,5-kertaistunut edellisvuodesta

Vuonna 2018 päivittäistavaramyynti verkkokaupan kautta oli 70 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen +44,3% . Luvussa on mukana sekä ainoastaan verkkokauppaa harjoittavien kotimaisten toimijoiden myynnit että fyysisten myymälöiden yhteydessä toimivien verkkokauppojen myynnit. Verkkokaupan osuus on 0,4% Suomen päivittäistavaramyynnistä.

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl erikois- ja kauppahallimyymälät sekä suppeampaa tuotevalikoimaa myyvät halpahinta- ja huoltoasemamyymälät) oli Suomessa 1.1.2019 yhteensä 2804 kappaletta.

Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri koostuu yksityisistä ja osuustoiminnallisista päivittäistavaroita myyvistä myymälöistä Suomessa (ml myös ainoastaan pt-verkkokauppaa laajalla valikoimalla harjoittavat toimijat). Vuodesta 2016 alkaen on mukaan otettu myös suppeampaa pt-valikoimaa myyvät halpahintamyymälät sekä huoltoasemamyymälät. Nielsen kokoaa myymälärekisterin tiedot vuosittain yhteistyössä kaupan ryhmien ja yksittäisten toimijoiden kanssa. Myymälärekisteri valmistuu vuosittain maaliskuussa. Nielsen on tuottanut Päivittäistavaramyymälärekisteriä vuodesta 1978 alkaen. HUOM. Vuodesta 2016 mukaan liitettyjen uusien markkinoiden vuoksi vuosia 2018 ja 2017 koskevien tiedotteiden luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien tiedotteiden lukujen kanssa.

ABOUT NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. For more than 90 years Nielsen has provided data and analytics based on scientific rigor and innovation, continually developing new ways to answer the most important questions facing the media, advertising, retail and fast-moving consumer goods industries. An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 100 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com.

CONTACT

Maajohtaja Sanna Kotakorpi

sanna.kotakorpi@nielsen.com

09-4300 3239, 050 363 1068

CONTACT