Μυστικότητ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ υπηρεσιών: Η Nielsen δεν παρέχει υπηρεσίες απευθείας στο ευρύ κοινό, αλλά πωλεί υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες. Συνεπώς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούμε για την εμπορία των υπηρεσιών μας, αφορούν υπαλλήλους πελατών και υποψήφιους μελλοντικούς πελάτες. Η παρακάτω είναι μια γενική δήλωση των πρακτικών μας. Ωστόσο, η Nielsen συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς νόμους που ισχύουν για το μάρκετινγκ μέσω email.

Η Nielsen μπορεί να στέλνει επικοινωνίες μάρκετινγκ σε άτομα που τις έχουν ζητήσει ή σε άτομα σε βασικούς ρόλους σε τρέχοντες ή υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες της Nielsen. Μπορεί να λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας απευθείας από άτομα, από καταλόγους εταιρειών ή από άλλες διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Το μάρκετινγκ μέσω email της Nielsen σε επιχειρηματικές επαφές μπορεί να περιλαμβάνει pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), web beacons ή/και μορφοποιημένα με HTML μηνύματα email, που παρακολουθούν και αναφέρουν στη Nielsen τις ενέργειες που αναλαμβάνουν οι παραλήπτες σε απάντηση στα email μας (π.χ. διαβάστηκε ή διαγράφηκε).

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε email με περιεχόμενο μάρκετινγκ από τη Nielsen, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) που είναι διαθέσιμος σε κάθε email ή να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη βάση δεδομένων email μάρκετινγκ. Σημειώστε ότι εάν ζητήσετε εξαίρεση από την παραλαβή μηνυμάτων email με υλικά μάρκετινγκ από εμάς, μπορεί να εξακολουθήσουμε να σας στέλνουμε σημαντικά διαχειριστικά μηνύματα ως μέρος της συνεχιζόμενης χρήσης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας.

Προσλήψεις των μελών των πάνελ και ερωτηθέντων ερευνών: Η Nielsen προσλαμβάνει μέλη των πάνελ και ερωτηθέντες ερευνών μέσω διαφόρων μέσων, όπως διαφημίσεις στο διαδίκτυο, απευθείας ταχυδρομικές επιστολές και τηλεφωνικές κλήσεις. Αναγνωρίζουμε τους πιθανούς ερωτηθέντες ή τα μέλη των πάνελ με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το συγκεκριμένο πάνελ ή την έρευνα ή τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Μπορεί να κυμαίνονται από μια τυχαία τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε νοικοκυριό σε ένα συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα, έως την αγορά από τρίτους μεσίτες δεδομένων των αριθμών τηλεφώνου ή των διευθύνσεων των νοικοκυριών που ενδεχομένως ταιριάζουν με τα δημογραφικά στοιχεία που χρειαζόμαστε. Εάν δεν θέλετε να προσληφθείτε για τα πάνελ ή τις έρευνές μας, παρακαλούμε ζητήστε να προστεθείτε στη λίστα Do-Not-Call («Μην καλείτε») εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά. Επίσης, μπορείτε να αγνοήσετε τις απευθείας επιστολές ή διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Όταν προσλαμβάνουμε μέλη των πάνελ και ερωτώμενους ερευνών μέσω τηλεφώνου, διατηρούμε έναν εσωτερικό κατάλογο Do-Not-Call όπου τα άτομα μπορούν να ζητήσουν να μην λαμβάνουν επικοινωνίες από τη Nielsen για διάστημα έως και πέντε ετών.