ΜΥΣΤΙΚΌΤΗΤ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Μάιος 2018

Οι δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να είναι πολύπλοκες και να προκαλούν σύγχυση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εστιάσαμε στο να απαντήσουμε σε μερικές βασικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς η Nielsen χειρίζεται τα δεδομένα σας.