Μυστικότητ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πρόσφατες αλλαγές στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου του ιστότοπου Nielsen.com:

Η πιο πρόσφατη έκδοση ισχύει από το Μάιο του 2018:

  • Ενημερώθηκε για λόγους ευθυγράμμισης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ).
  • Μετακινήθηκε η προηγούμενη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου του eXelate στον ιστότοπο Nielsen.com με τη νέα μάρκα Nielsen Marketing Cloud.
  • Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Nielsen Social και τη Nielsen Sports.
  • Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με widgets για μέσα κοινωνικής δικτύωσης.