λύσεις

CONSUMERIZATION

Οι καταναλωτικές ανάγκες είναι κατακερματισμένες και ο ανταγωνισμός για να ικανοποιηθούν είναι σκληρός. Για να κερδίσετε, πρέπει να βελτιώσετε τον τρόπο δράσης σας ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του καταναλωτή και να επικοινωνήσετε μαζί του. Στις μέρες μας η αλληλεπίδραση είναι το παν, αλλά τα παραδοσιακά μοντέλα κατάτμησης δεν μπορούν να μεταφέρουν τα προγράμματά σας στους συγκεκριμένους καταναλωτές στους οποίους θέλετε να απευθυνθείτε.

Η καταναλωτικοποίηση βοηθάει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Αυτή η νέα τακτική διευρύνει την τμηματοποίηση και προσφέρει ένα νέο επίπεδο ακρίβειας, ώστε να εμβαθύνετε και να αυξήσετε τη δέσμευση των καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Σας βοηθούμε να εντοπίσετε τους πιο επικερδείς καταναλωτές για την επιχείρησή σας και να αποκτήσετε άποψη ειδικά για αυτούς, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε στη συνέχεια να καινοτομήσετε, να επικοινωνήσετε και να ενεργοποιηθείτε με γνώμονα τη συγκεκριμένη μερίδα του καταναλωτικού κοινού.

INNOVATION

Η επιτυχία στη σημερινή αγορά απαιτεί κάτι παραπάνω από το να συμβαδίζεις με τις επιδόσεις των υπολοίπων. Ο ανταγωνισμός είναι άγριος και τα νέα προϊόντα είναι πολύ φθηνά. Ωστόσο, οι μεγάλοι καινοτόμοι κάνουν την επιτυχία να φαίνεται εύκολη – σχεδόν μαγική. Πίσω από αυτή τη μαγεία κρύβεται άπειρος χρόνος, μεγάλη πειθαρχία και πολλές αναλύσεις. Και εδώ αναλαμβάνουμε εμείς.

Έχουμε αναπτύξει μια διεξοδική διαδικασία επίτευξης της καινοτομίας, η οποία υποστηρίζεται από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Η προσέγγισή μας στην καινοτομία εντοπίζει τις ανάγκες των καταναλωτών, τόσο τις τρέχουσες όσο και αυτές που δεν έχουν ακόμα εκφραστεί. Εκεί ακριβώς βρίσκονται οι επαναστατικές ευκαιρίες: οι ευκαιρίες που έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη για την επιχείρησή σας.

MARKETING EFFECTIVENESS

Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ σχετίζεται με τη μεταφορά του μηνύματός σας στους κατάλληλους ανθρώπους, διαμορφώνοντας τις προτιμήσεις τους και τελικά, αυξάνοντας τις πωλήσεις. Αυτό αποκαλείται προσέγγιση, συντονισμός και αντίδραση, οι τρεις έννοιες που ορίζουν την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιούμε συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ που υπερτερούν στο εύρος και στο επίπεδο της ενοποίησης όπου χρησιμοποιούνται. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μετρήσετε πόσο καλά επιτυγχάνετε τους διαφημιστικούς σας στόχους σε κάθε είδους περιεχόμενο (βίντεο, ήχο και κείμενο) και ουσιαστικά σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή συσκευή. Από τη δικτυακή τηλεόραση και τη μετάδοση ήχου στο smartphone μέχρι τη χρήση κοινωνικών δικτύων από το tablet, μπορούμε να σας βοηθήσουμε, είτε αγοράζετε είτε πουλάτε διαφήμιση.

SALES EFFECTIVENESS

Το να κατανοήσετε τον σημερινό καταναλωτή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Με πληροφορίες και ιδέες τόσο σε επίπεδο καταστήματος όσο και σε επίπεδο καταναλωτή στις αγορές όπου δραστηριοποιείστε, οι συμπεριφορές και οι προτιμήσεις των πελατών σας θα έχουν πάντα προτεραιότητα.

Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ που στοχεύει στον καταναλωτή βασίζεται στην κατανόηση του πελάτη, ώστε να επηρεάσει τις αγοραστικές του αποφάσεις και να αυξήσει τα κέρδη. Με τις ιδέες μας, οι ενέργειες σας θα έχουν πάντοτε ως γνώμονα τον καταναλωτή. Οι έρευνές μας για τους καταναλωτές εμβαθύνουν στην καταναλωτική συμπεριφορά για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον λόγο πίσω από κάθε αγορά, ώστε να βελτιώσετε την προσέγγιση του μάρκετινγκ σε επίπεδο λιανεμπορίου.

Η αύξηση της απόδοσης σχετίζεται επίσης με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις, οι οποίοι τελικά καθοδηγούν τις στρατηγικές σας για τον καθορισμό της τιμής και των στρατηγικών προώθησης. Διαθέτουμε διεξοδικές λύσεις που σας βοηθούν να μετρήσετε καθεμία από αυτές τις μεταβλητές που αφορούν το κατάστημα, καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν στον όγκο πωλήσεων.