Hírek és szakértelem

Reklámok – eredményesebb vásárlás, több öröm
Cikk

Reklámok – eredményesebb vásárlás, több öröm

„Kevesebb személyre szóló vásárlással kapcsolatos információt kapok, mint régen, viszont túl sok olyan reklámot vagy promóciós ajánlatot tartalmazó e-mailt, amire nem fizettem elő” – mondja három magyar válaszadóból kettő (69%), egy nemzetközi Nielsen-felmérés keretében.
Ez a legnagyobb arány a tizenhárom állítást tartalmazó kérdőívnél a magyar egyetértők között.
Harmincegy vizsgált európai ország átlaga 65 százalék. A huszonkét kérdés közül a második legmagasabb.

Régiónk többi országaiban a túl sok kéretlen, vásárlásra bíztató e-mailt említő válaszadók aránya, százalékban.

Forrás: Nielsen

Rövidítések: AT=Ausztria, CZ=Csehország, HR=Horvátország, HU=Magyarország, PL=Lengyelország, RO=Románia, SK=Szlovákia, RS=Szerbia, SI=Szlovénia.

Európában legtöbben átlagosan (68%) a tizenhárom állítás közül kisebb-nagyobb mértékben a következővel értenek egyet:
„A legtöbb tévéreklámban olyan terméket hirdetnek, amit nem akarok”.
Itt találjuk a magyar egyetértők második legnagyobb arányát: 66 %.

A magyar válaszadók harmadik legnagyobb arányban (65 %) a következő állítással értenek egyet: „Zavarnak az online reklámok”.
Itt az európai átlag 58 százalék.

A magyar válaszadók több mint fele a következő állításokkal ért egyet, 58-52 százalék közötti mutatóval:
„Legjobb lenne csak olyan termékek reklámjait nézni, amelyek érdekelnek”.
„Nem bánom az online reklámokat, ha cserében ingyen nézhetek tartalmakat”.
„A reklámok jó ötleteket adnak egy-egy új termék kipróbálásához”.
„Szeretem, ha kapok termékajánlásokat online kereséseim vagy korábbi vásárlásaim alapján”.

Magyarországon a válaszadók 82 százaléka hallott már sütiről. Azaz angolul cookie-ról. (Ami olyan információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával).
Az európai átlag 84 százalék.
Régiónkban legtöbben a horvátok, szlovének és az osztrákok hallottak róla – 90 százalék felett.
Legkevesebben a szlovákok és a csehek – 80 százalék alatt.

Pozitív és negatív vélemények közül választhattak a válaszadók:
„Jók a sütik, mert segítenek az online szolgáltatóknak megérteni magatartásomat, hogy hatékonyabban tudjanak engem informálni; így eredményesebbé teszik vásárlásomat, ami több örömet okoz”.
„Nem jók a sütik, mert vásárlói magatartásom a saját ügyem. Online cégeknek nem lenne szabad megengedni, hogy nyomon kövessék a vásárlásaimat”.

Régiónkban a sütikről a vélemények megoszlása. A válaszadók százalékában.

Forrás: Nielsen

Tekintve az európai átlagot és a magyar egyetértők arányát, megállapíthatjuk:
A tizenhárom állítással egyetértők európai átlagához egészen közel állnak a magyar arányok. Ugyanis kilenc esetben a különbség 5 százalékpont vagy annál kevesebb.
További háromban 6-10 százalékpont.
Egyetlen állításnál haladja meg az eltérés a 10 százalékpontot: „Szeretek olyan reklámot, promóciós ajánlatot kapni, amely figyelembe veszi korábbi vásárlásaimat”. Ezzel az európaiak átlag 45 százaléka ért egyet. Viszont a magyar válaszadóknak csak 34 százaléka.

Összességében régiónk kilenc országánál szerbek és románok között jelentős az egyetértők aránya. Előbbieknél az egyetértők mutatója hat, utóbbiaké öt esetben bizonyult legnagyobbnak.
Például a szerb válaszadók 74 százaléka szereti, „ha kapok termékajánlásokat online kereséseim vagy korábbi vásárlásaim alapján”.
Román válaszadóknál 56 százalékos egyetértéssel emelkedik ki, hogy „megosztom vásárlásaim ’történetét’, hogy kapjak olyan ajánlatokat, amelyek érdekelhetnek és előnyösek”.