Sajtóközlemények

MAGYARORSZÁG MELLETT ÁTLAGOSAN VILÁGSZERTE, DE EURÓPÁBAN IS 2 PONTTAL CSÖKKENT A FOGYASZTÓI BIZALMI INDEX 2014 HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL A NEGYEDIKRE

Az 54 pontos magyar mutató még mindig nagyobb, mint az előző három év negyedik negyedévében

Harmincegy európai ország közül húszban csökkent a fogyasztói bizalmi index negyedéves összehasonlításban

Budapest, 2015. január 26. – Magyarországon a Nielsen fogyasztói bizalmi indexe az elmúlt évet 54 ponttal zárta; ez a negyedik negyedévi mutató 2 ponttal kisebb a harmadik negyedévinél. A tavalyelőtt elindult lassú, de biztos növekedést most először csökkenés követte. Igaz, a legutóbbi index még mindig nagyobb, mint a megelőző három év negyedik negyedéveiben.

Nálunk az index három összetevője közül erősödött a vásárlási kedv a harmadik negyedévhez képest. Viszont a válaszadók valamivel kedvezőtlenebbül ítélik meg mind a munkahelyi kilátásokat a következő tizenkét hónapban, mind pedig személyes pénzügyi helyzetüket.

A vásárlási kedv arra vonatkozik, hogy a megkérdezett a jelenlegi időszakot, figyelembe véve az árakat és saját pénzügyi lehetőségeit, megfelelőnek tartja-e arra, hogy megvegye, amit szeretne vagy amire szüksége van. Ennél a szempontnál a többé-kevésbé pozitív véleményt képviselő válaszadók harmadik negyedévi 16 százalékos aránya 20 százalékra emelkedett.

Viszont a munkahelyi kilátásokat a következő tizenkét hónapban a megkérdezettek 11 százaléka látja kisebb-nagyobb mértékben kedvezően; ez mínusz 1 százalékpont a harmadik negyedévhez viszonyítva.

Hagyományosan legmagasabb a mutató a személyes pénzügyi helyzet megítélésében, az előttünk álló tizenkét hónapot tekintve. A többé-kevésbé kedvező kilátásokat említő válaszadók harmadik negyedévi 23 százaléka 22-re csökkent.

Hazánkhoz hasonlóan mind a világszerte vizsgált hatvan országának átlagában, mind Európában 2 ponttal lett kisebb a negyedik negyedévi index a harmadikéhoz viszonyítva, Igaz, magasabb értékekkel, mert a globális átlag 96-ra változott, az európai pedig 76-ra. Mindkét mutató a 100 pont alatti pesszimista zónába tartozik.

„Európában a pesszimizmus felhői visszatértek az eurózónába a negyedik negyedévben, mivel a felmérésben szereplő harmincegy piac közül húszban lett kisebb a fogyasztói bizalom, egyik negyedévről a másikra” – állapítja meg a Nielsen tanulmánya. Az index legnagyobb mértékben, 6 ponttal Írországban nőtt, 84-ről 90 pontra, egyik negyedévről a másikra. Olaszország 45 és Franciaország 57 pontos indexe egyaránt 2-2 pontos csökkenés eredménye.

Németországban, földrészünk legnagyobb gazdaságában az index 1 ponttal emelkedett – 98-ra. Ezt Ingo Schier, a Nielsen németországi igazgatója így kommentálja: „Ha visszatekintünk az elmúlt tizenkét hónapra, akkor a német munkaerő piac stabilitása jelentősen befolyásolta az országban a fogyasztók bizalmát. Több tényező kombinált hatására lett nagyobb országunkban a bizalom. Folyamatosan csökken a munkanélküliség, és mellette a kamatok is, de nőnek a jövedelmek, ami együtt javította a fogyasztók hangulatát és hajlandóságát arra, hogy költsék a pénzüket. Hosszú távon erősen érzékelik Ukrajnában és Szíriában a geopolitikai válságot, ami azonban egyelőre nem befolyásolja a német fogyasztói bizalmat”.

Oroszországban a harmadik negyedévhez képest 8 ponttal lett kisebb, 79 pontos az index. Ennél alacsonyabb számot legutóbb 2011. első negyedévében mértek. A Nielsen Kelet-európai igazgatója, Kyriakos Kyriakou szerint Oroszországban a gazdasági és politikai feszültségek csak korlátozottan hatottak az év utolsó két hónapja előtt: „Aztán a helyzet drámaian megváltozott, amikor a nemzeti valuta nagymértékben vesztett értékéből és az infláció új magaslatokat ért el. Az orosz fogyasztók vásárlóereje és szabadon elkölthető pénze tovább csökken, és azzal számolunk, hogy a helyzet rosszabbodni fog 2015 első felében, amikor a fogyasztási javak ára emelkedik, reagálva a rubel értékvesztésére. Egyre erősödik a vásárlások motivációjában a pénz szerepe, és a fogyasztók olcsóbb márkákra váltanak, továbbá a létfenntartáshoz nem feltétlenül szükséges árukból kevesebbet vesznek”.

Világszerte a fogyasztói bizalom indexénél 100 pontot vagy afeletti optimista számot a hatvan ország közül tizenhatban találunk. Ázsia dominál az élmezőnyben. Vezet továbbra is India 129-es index-szel, majd Indonézia következik 120-szal és Thaiföldé a harmadik dobogós hely 111 ponttal.

Az Ázsián kívüli országok közül első az USA 106 ponttal, majd Dánia következik 103, Kanada 102, Peru és Új-Zéland 101-101-es index-szel.

Módszertan

A Nielsen globális felmérését a fogyasztói bizalomról 2014. november 10.-28. között végezték. Több mint 30 ezer internetet használó fogyasztót kérdeztek meg hatvan országban; Európa mellett Ázsiában és Óceániában, Észak- és Dél-Amerikában, Közép-Keleten valamint Afrikában.

A minta mindegyik országban reprezentatív az Internet-használók kora, valamint neme szempontjából, és maximális hibahatára plusz-mínusz 0,6 százalék. A felmérés csak az Internet-hozzáféréssel rendelkezők fogyasztási szokásait veszi számba. Az Internethez hozzáférők aránya országonként változik. A Nielsen a kutatást csak olyan országokban végzi, ahol az Internet penetrációja legalább 60 százalék vagy minimum 10 millió lakos rendelkezik Internet-hozzáféréssel.

Kínában a fogyasztói bizalmi index felmérését speciális módszerrel végezte a Nielsen, 3 500 személy megkérdezésével. A Nielsen Globális Omnibusz Kutatása 2005-ben indult.

A Nielsenről

A Nielsen Holdings N.V. (a New York-i tőzsdén: NLSN) globális információs és piackutató vállalat, vezető  piaci pozíciókban a marketing és fogyasztói információk  mellett a televízió és más médiumok használatának mérése, valamint az online és mobil kutatás területén. A vállalat a világ mintegy 100 országában aktív. Központja az USA-ban, New Yorkban és a hollandiai Diemenben található.