NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudojimo sąlygos

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T12:33:07.384-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Įsigaliojimo data: 1 Rugpjūtis 2014

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas.

„THE NIELSEN COMPANY(US), LLC“, registruota adresu 85 Broad Street, NIUJORKAS, NY 10004, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS („Nielsen“), reikalauja, kad visi šios svetainės, kuri priklauso, yra valdoma, licencijuota ir kontroliuojama „Nielsen“ („Svetainės“), lankytojai laikytųsi šių naudojimo sąlygų. Prieidami ir naudodamiesi šia Svetaine nurodote, kad patvirtinate ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. Jei su šiomis naudojimo sąlygomis nesutinkate, svetainės nenaudokite. „Jūs“ arba „Jūsų“ reiškia jus kaip svetainės naudotoją ar lankytoją . „Nielsen“ bet kuriuo metu gali apmokestinti, sustabdyti ar nustoti teikti bet kurias svetainės paslaugas, įskaitant bet kokios funkcijos, duomenų bazės ar turinio prieinamumą. „Nielsen“ taip pat gali įvesti apribojimus atskiroms savybėms ar paslaugoms ir (arba) riboti jūsų prieigą prie visos svetainės ar jos dalių be išankstinio įspėjimo ir be jokios atsakomybės. Tuo atveju, jei kuri nors nuostata prieštarautų šioms Naudojimo taisyklėms, galios „Nielsen“ klientų aptarnavimo sutarties sąlygos ir nuostatos bet kuriai svetainės daliai.

Naudojimo apribojimai

Visi žiniatinklio produktai ir paslaugos, informacija, medžiaga, duomenys, nuotraukos, grafika, garsai ir kiti svetainės komponentai („Turinys“) yra saugomi pagal autorių teises ir nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojami „Nielsen“, jei nėra atskirai nurodyta kitaip. Bet koks neteisėtas turinio ar svetainės naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus bei „Nielsen“ ar trečių šalių intelektinės nuosavybės teises. Dėl neteisėto naudojimo gali būti pateikta pretenzija dėl žalos atlyginimo ir / arba baudžiamojo proceso. Svetainės turinio negalima modifikuoti, kopijuoti ar platinti, pakartotinai skelbti, įkelti, viešinti, dekompiliuoti ar perduoti kokiu nors būdu negavus išankstinio rašytinio „Nielsen“ sutikimo. Turinys ar svetainė yra teikiami tik teisėtiems tikslams.

JAV vyriausybės teisių apribojimas

Svetainės turinys pateikiamas su TEISIŲ APRIBOJIMŲ. JAV vyriausybės teisės naudoti, dauginti ar atskleisti informaciją yra ribojamos pagal FAR52.227-14 ir DFAR252.227-7013 et seq. ar juos pakeičiančius teisės aktus. Turinį naudodama JAV vyriausybė patvirtina „Nielsen“ nuosavybės teises į turinį.

„Digital Millennium Copyright Act“

„Nielsen“ yra užsiregistravusi kaip paslaugų teikėja ir nurodė tarpininką Jungtinių Valstijų Autorių teisių apsaugos skyriuje („United States Copyright Office“) pagal skaitmeninio kopijavimo akto („Digital Millennium Copyright Act“) („Akto“) nuostatas bei yra saugoma pagal šio Akto nuostatas. „Nielsen“ pasilieka teisę pašalinti bet kokį turinį, esantį ar skelbiamą svetainėje, kuris galėtų pažeisti kitų asmenų autorių teisės. Pranešimus „Nielsen“ dėl galimo autorių teisių pažeidimo „Nielsen“ svetainėje prašome siųsti „Nielsen“ į bendrąjį kontrolės skyrių („General Counsel’s Office“) adresu 85 Broad Street, New York, New York 10004, JAV, tel. +1 646 654 5000.

Atsakomybės apribojimas

„NIELSEN“ NEATSAKYS UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR PAŽEIDIMUS DĖL MEDŽIAGOS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT JOKIA VEIKIMO TRIKTIMI, KLAIDOMIS, PRALEIDIMAIS, PERTRAUKIMAIS, DEFEKTAIS, VEIKIMO AR PERDAVIMO SULĖTĖJIMU, KOMPIUTERINIAIS VIRUSAIS AR LINIJOS LŪŽIMU. „NIELSEN“ NEBUS ATSAKINGA PRIEŠ JUS AR BET KOKIĄ TREČIĄJĄ ŠALĮ DĖL BET KOKIŲ PAŽEIDIMŲ AR ŽALOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NETIESIOGINE, SPECIALIĄJA, ATSITIKTINE, PATIKIMUMO, IŠPLAUKIANČIA AR BAUDŽIAMĄJA ŽALA, KYLANČIA IŠ NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTI PER ŠIĄ SVETAINĘ PRIEINAMĄ MEDŽIAGĄ AR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ AR TĄ ATVEJĮ, JEI „NIELSEN“ ARBA „NIELSEN“ ĮGALIOTASIS ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ, ARBA ABIEM ATVEJAIS. AUKŠČIAU IŠDĖSTYTI APRIBOJIMAI AR IŠIMTYS GALI JUMS NEBŪTI TAIKOMOS IKI VISOS APIMTIES, KURIA JIE GALI BŪTI NEGAIKOMI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KIEK JIE GALI NELEISTI APRIBOTI AR TEIKTI IŠIMČIŲ ATSAKOMYBĖS UŽ ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS PRISIĖMIMO. BENDROJI „NIELSEN“ ATSAKOMYBĖ PRIEŠ JUS UŽ VISUS NUOSTOLIUS, PAŽEIDIMUS IR VEIKSMUS (PAGAL SUTARTIS, IEŠKINIUS (ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ APLAIDUMĄ, ATSAKOMYBĘ DĖL PRODUKTO IR GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ) AR KITAIP), NEVIRŠYS SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ PRIEIGĄ PRIE ŠIOS SVETAINĖS.

Pateikta medžiaga

Šiuo jūs suteikiate „Nielsen“ teisę naudoti visas pastabas, pasiūlymus, idėjas, grafinę medžiagą ar kitą informaciją, kurią pateikėte „Nielsen“ per svetainę (bendrai vadinamą „Pateikta medžiaga“). „Nielsen“ neprivalės jokios pateiktos medžiagos vertinti kaip konfidencialios ir nebus atsakinga už jokias idėjas, susijusias su savo verslu (įskaitant, bet neapsiribojant produktų ar reklamos idėjomis) bei neprisiims jokios atsakomybės dėl panašumų su „Nielsen“ operacijomis ar turiniu, kuris gali pasirodyti ateityje.  Išskyrus kaip apibrėžta šiame paragrafe toliau, „Nielsen“ turės teisę naudoti pateiktą medžiagą bet kokiems komerciniams ar bet kokiems kitiems tikslams niekaip to nekompensuodama jums ar kitiems asmenims, atsiuntusiems pateiktą medžiagą. Jūs sutinkate saugoti ir ginti „Nielsen“ nuo bet kokios atsakomybės, kylančios iš tokios medžiagos naudojimo ar platinimo. Jūs taip pat suteikiate „Nielsen“ teisę naudoti jūsų vardą kaip susietą su tokios medžiagos atkūrimu ar platinimu.

Asmeniškai identifikuojančią informaciją, kuri gali būti gaunama svetainėje, laisva valia pateikia pats svetainės lankytojas, ir tokiai informacijai galioja mūsų privatumo politikos nuostatos. Jūs patvirtinate, kad esate atsakingi už bet kokią savo pateiktą medžiagą ir kad jūs, o ne „Nielsen“, prisiimate visą atsakomybę už pranešimą, įskaitant jo teisėtumą, patikimumą, tinkamumą, originalumą ir autorių teises. Jums draudžiama skelbti ar perduoti į šią svetainę ar iš jos bet kokią neteisėtą, grasinančią, šmeižikišką, nepadorią, pornografinio ar panašaus turinio medžiagą, kuri galėtų pažeisti galiojančius įstatymus. Jei įmanoma, „Nielsen“ pasilieka teisę trinti, perkelti ar redaguoti pranešimus, kurie, išskirtine „Nielsen“ nuožiūra, gali būti traktuojami kaip grasinantys, šmeižikiški, nepadorūs, pažeidžiantys autorių teisių ar prekės ženklų įstatymus ar kitaip būtų nepriimtini, ir jūs atsisakote bet kokių moralinių teisių, kurias galite turėti pakeistos ar modifikuotos jums nepriimtinu būdu medžiagos atžvilgiu.

Jurisdikcija

Išskyrus jei atskirai nurodyta kitaip, visas turinys svetainėje yra prieinamas tik tam, kad teiktų informaciją apie „Nielsen“ ir jos paslaugas. „Nielsen“ kontroliuoja ir tvarko svetainę bei neteikia jokių garantijų, kad turinys tokioje svetainėje bus tinkamas ar prieinamas naudoti kitose vietovėse. Kitos „Nielsen“ svetainės gali būti kontroliuojamos ir veikti už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų, joms gali būti taikomi šalies, kurioje tokios svetainės kontroliuojamos ir veikia, įstatymai. Jei naudojatės svetaine iš kitos vietovės nei ta, kurioje svetainė yra kontroliuojama ir veikia, jūs privalote užtikrinti atitikimą pagal vietinius įstatymus.

Pareiškimas apie atsakomybės neprisiėmimą

Svetainės turinyje gali pasitaikyti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. „Nielsen“ taip pat gali bet kuriuo metu pakeisti ar patobulinti svetainę. SVETAINĖS TURINYS YRA TEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“ IR „KAIP YRA“, BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IKI VISOS APIMTIES, LEISTINOS PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. „NIELSEN“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL PARDAVIMO, TEISIŲ NEPAŽEIDIMO IR TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. „NIELSEN“ NEGARANTUOJA, KAD TURINYJE ESANČIOS FUNKCIJOS VEIKS BE KLAIDŲ IR BE PERTRAUKŲ, KAD DEFEKTAI BUS PAŠALINTI, KAD SVETAINĖ AR SERVERIAI BUS PRIEINAMI, BE VIRUSŲ IR KITŲ KENKĖJIŠKŲ KOMPONENTŲ. „NIELSEN“ NEGARANTUOJA IR NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO NAUDOJIMO REZULTATŲ TEISINGUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KITAIP. „NIELSEN“ NETEIKIA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATNAUJINTI SVETAINĖJE SKELBIAMĄ MEDŽIAGĄ. JŪS (O NE „NIELSEN“) PRISIIMATE APMOKĖTI VISAS REIKALINGO APTARNAVIMO, REMONTO AR TAISYMO DARBŲ IŠLAIDAS. IŠIMTIS AUKŠČIAU GALI JUMS BŪTI NETAIKOMA IKI APIMTIES, KURIA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS NEGALIMA TAIKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ IŠIMČIŲ. BE TO, ŠIOJE SVETAINĖJE esanti informacija yra tik informacinio pobūdžio, ja negalima pasitikėti jokiais tikslais. „Nielsen“ nebus atsakinga už jokius rezultatus, gautus ar negautus kaip SVETAINĖJE esančios informacijos naudojimo rezultatą.

Bet kokios nuorodos į „Nielsen“ ar informaciją, esančią SVETAINĖJE, KOMERCINIAIS tikslais, įskaitant citavimą reklamose, pardavimų pasiūlymuose ar kitoje RINKODAROS MEDŽIAGOJE, yra griežtai draudžiamos.

Nutraukimas

„Nielsen“ arba jūs galite nutraukti šios sutarties galiojimą bet kuriuo metu. Jūs galite nutraukti šios sutarties galiojimą sunaikindami visą medžiagą, gautą iš svetainės, ir visus susijusius dokumentus, kopijas ir įdiegties programas. Tuo atveju, jei pažeidžiate kurią nors iš šių sąlygų ir nuostatų, „Nielsen“ gali nutraukti šios sutarties galiojimą iš karto, be išankstinio įspėjimo, išskirtine savo nuožiūra. Nutraukus sutarties galiojimą, jūs privalote visą medžiagą, gautą iš svetainės, ir visus susijusius dokumentus, kopijas ir įdiegties programas. Negalėsite prieiti prie svetainės po to, kai bus nutrauktas šios sutarties galiojimas, negavę rašytinio sutikimo iš „Nielsen“, tačiau „Nielsen“ išsaugos visas teises, įskaitant visas autorių teises ir teisę naudoti pateiktą medžiagą pagal šios sutarties nuostatas, ir visi turinio naudojimo apribojimai ir naudojimo būdų nuostatos liks galioti.

Susietos svetainės

Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurių „Nielsen“ neprižiūri. „Nielsen“ nėra atsakinga už tokių svetainių turinį ir neteikia jokių garantijų dėl tokiose kitose svetainėse išreikšto turinio ar jo tikslumo bei nuomonių, skelbiamų tokiose svetainėse ar per jose pateikiamas nuorodas. Tokios nuorodos įtraukimas į tokią svetainę nereiškia, kad „Nielsen“ kaip nors palaiko svetaines, produktus ar paslaugas, kurios jose yra minimos. „Nielsen“ bet kuriuo metu gali pašalinti bet kokią nuorodą. Tokioms svetainėms galiojančios naudojimo sąlygos bei privatumo politikos gali skirtis nuo svetainei taikomų naudojimo sąlygų bei privatumo politikos. Jei nusprendžiate prieiti prie bet kurios trečiosios šalies per nuorodą svetainėje, tai atliekate išskirtinai savo rizika, ir „Nielsen“ nebus niekaip atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kylančią iš jūsų lankymosi ir naudojimosi tokia svetaine.

Susiejimas ir logotipų naudojimo politika

Pateikdami svetainėje bet kokią nuorodą į internetinį puslapį, jūs sutinkate, kad jums galios šios sąlygos ir nuostatos. Išskyrus kaip apibrėžta šiame paragrafe, „Nielsen“ draudžia naudoti svetainės duomenų buferizavimą, naudojimą ar neteisėtų hipersaitų nuorodų skelbimą svetainėje ar bet kokio per svetainėje naudojamo turinio iškraipymą. Nuorodą į svetainę galite pateikti tik per svetainės pagrindinį puslapį arba specialų sąsajos puslapį. Sąsajos puslapis yra bet koks puslapis, kuris yra pirmas ir pagrindinis puslapis, naudojamas kaip pradinis taškas prieigai prie nemažo kiekio turinio. Nuoroda gali būti tik tekstinė, tai gali būti tiktai žodis „Nielsen“. „Nielsen“ logotipo atvaizdą galima naudoti tik kaip nuorodą ir tik gavus išankstinį rašytinį „Nielsen“ sutikimą. Bet kokių tokių leidimų ar leidimų naudoti nuorodą į svetainę kitaip negu yra leidžiama pagal paragrafo aukščiau nuostatas reikia kreiptis į „Nielsen“ skyrių „Global Communications“ adresu 85 Broad Street, New York, New York, JAV, 10004. Tel.: +1 646 654 5000. Pateikdami nuorodą į svetainę, jūs pavirtinate ir sutinkate, kad kitaip, nei čia nurodyta, visos teisės į „Nielsen“ prekių ženklus ar paslaugų ženklus, naudojamus svetainėje, svetainėje pateikiamą turinį ir svetainės dizainą priklauso „Nielsen“. Negalite teikti jokių neteisingų pareiškimų apie savo santykį su „Nielsen“ ar neteisingų arba klaidinančių pareiškimų apie „Nielsen“. Jokių nuorodų į svetainę negalima naudoti taip, kad tai leistų numanyti ar spręsti, kad „Nielsen“ sutinka ar remia jus, jūsų svetainę ar jūsų produktus ir paslaugas (visais atvejais, išskyrus jei „Nielsen“ su jumis atskirai raštu susitarė kitaip). „Nielsen“ nebus niekaip atsakinga ir neprisiims jokių įsipareigojimų, susijusių su jūsų svetainėje teikiamu turiniu. Jūs sutinkate saugoti ir ginti „Nielsen“ nuo visų pretenzijų „Nielsen“ atžvilgiu, kylančių iš ar pagrįstų jūsų svetainės informacija. Jokiame jūsų svetainės puslapyje ar kitame kontekste negali būti jokių nuorodų, turinio ar medžiagos, kuri galėtų būti vertinama kaip nepadori, šmeižikiška ar kriminalinė, kuri pažeistų ar sudarytų prielaidas pažeisti bet kokios kitos trečiosios šalies teises. „Nielsen“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir išskirtinai savo nuožiūra nurodyti pašalinti visas nuorodas ar konkrečią nuorodą į svetainę iš jūsų svetainės. Tai nėra licencija, bet pagal jūsų sutikimą laikytis aukščiau išdėstytų nuostatų, „Nielsen“ sutinka jums suteikti teisę naudoti „Nielsen“ pavadinimą išskirtinai nustatyti sąsają su svetaine, kaip tai leidžiama pagal šios sutarties nuostatas. Išskyrus ribotą leidimą naudoti „Nielsen“ pavadinimą, kaip apibrėžta šiame paragrafe, negalite naudoti jokių „Nielsen“ prekių ženklų ar paslaugų ženklų jokiems kitiems tikslams be išskirtinio rašytinio „Nielsen“ sutikimo. „Nielsen“ bet kuriuo metu išskirtine savo nuožiūra ir be jokios nurodytos priežasties gali atsiimti pagal šią sutartį suteiktą leidimą naudoti „Nielsen“ pavadinimą ir teisę teikti nuorodas į bet kokius puslapius svetainėje. Tokiu atveju pagal nurodymą jūs sutinkate iškart pašalinti visas nuorodas į svetainę ir nustoti naudoti „Nielsen“ pavadinimą tokioms sąsajoms. Po to bet kokioms nuorodoms į svetainę ateityje reikės gauti išskirtinį „Nielsen“ leidimą raštu. „Nielsen“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakoreguoti šias nuorodų teikimo sąlygas ir nuostatas. Jei nuorodomis į svetainę naudojatės toliau, tai reiškia, kad sutinkate laikytis šių sąsajų teikimo sąlygų ir nuostatų bei kitų teisės nuostatų, taikytinų svetainės naudojimui, kurios gali būti laikas nuo laiko koreguojamos.

Kitos nuostatos

„Nielsen“ gali be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu peržiūrėti šias naudojimo sąlygas paskelbdama šio turinio atnaujinimą. Jei toliau naudojate svetainę dabar ar po to, kai paskelbiami bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, reiškia, kad jūs sutinkate su tokiais pakeitimais ar modifikacijomis. Šioms naudojimo sąlygoms galios ir jos bus interpretuojamos pagal Ilinojaus valstijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, nepriklausomai nuo jokių įstatymų neatitikimų principų. Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų dalis būtų pripažinta neteisėta, juridiškai neįteisinama ar niekine, ta dalis bus laikoma atskirta nuo viso teksto, ir tai neturės bet kokios kitos nuostatos galiojimui ir privalomumui. Tikėtini svetainės naudojimo nelegaliems tikslams įrodymai bus perduoti teisėsaugos institucijoms. Tai yra visas susitarimas dėl šalių, reglamentuojantis svetainės naudojimą.