Контактирај не

NIELSEN

Рампо Левката 12
1000 Скопје
Македонија

+38923062810


НОВИНАРСКИ БАРАЊА

За сите медиjа барања, Ве молиме контактирајте член на нашиот тим за комуникации

ПОМОШ ЗА ПАНЕЛИ

Панелисти на Нилсен, Ве молиме испратете ги вашите прашања до Nielsen Famillies.