Insights

Consumentenvertrouwen steeg het afgelopen jaar, 2018 is veelbelovend voor internationale producenten
Nieuws

Consumentenvertrouwen steeg het afgelopen jaar, 2018 is veelbelovend voor internationale producenten

In veel markten gaf het positieve sentiment een impuls aan de verkoop van consumptiegoederen in 2017

2017 was een goed jaar voor consumenten wereldwijd. Het consumentenvertrouwen bereikte aan het eind van het jaar bijna een recordniveau. Dit blijkt uit de Q4 2017 Conference Board® Global Consumer Confidence Survey, een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Nielsen. Maar liefst 51 markten sloten het jaar af met meer vertrouwen dan in 2016, en in 46 van die markten steeg het vertrouwen met meer dan 2 punten.

Van de 10 grootste economieën wereldwijd lieten China, Japan, Frankrijk en Italië een stijging van het vertrouwen met meer dan 5 punten ten opzichte van vorig jaar zien. Het vertrouwen in India, de VS en het Verenigd Koninkrijk daalde daarentegen met meer dan 5 punten. Desalniettemin is het vertrouwen in deze drie markten nog steeds heel hoog.

VERTROUWEN IN CHINA, JAPAN, FRANKRIJK EN ITALIË STIJGT MET MEER DAN 5 PUNTEN TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR

In veel markten gaf het positieve sentiment een impuls aan de verkoop van consumptiegoederen. Wel blijft in bepaalde markten de inflatiedruk bestaan, en veel consumenten richten zich nog steeds op sparen in plaats van uitgeven.

Hoe ziet het landschap er nu uit voor merken, fabrikanten, bedrijven, marketeers en winkeliers? Dat is een vraag waar onze wereldwijde rapporten van de serie Quarter by Numbers nader op ingaan. Macro-economische gegevens, consumenteninzichten, bestedingspatronen en marktinzichten op zowel regionaal als nationaal niveau worden gecombineerd om vast te stellen waar ter wereld de kansen liggen.

Hier kijken we naar overkoepelende trends in bepaalde landen.

GROEIENDE ECONOMIE GEEFT IMPULS AAN NEDERLANDSE CONSUMPTIEGOEDERENSECTOR

In Europa steeg het vertrouwen gestaag het afgelopen jaar, en veel markten zagen de omzet van consumptiegoederen aanzienlijk stijgen. BBP-groei en lagere werkloosheid zijn goede voortekenen voor 2018, maar consumenten hebben de door inflatie veroorzaakte prijsstijgingen nog niet helemaal geaccepteerd.

Onder het grote aantal economieën van Europa trekt Nederland de aandacht, omdat het CBS meldde dat de Nederlandse economie de snelste groei van de afgelopen 10 jaar heeft laten zien. Bijna 60% van de Nederlandse consumenten (58%) geeft aan positief te zijn over hun persoonlijke financiële situatie, en iets meer dan de helft is positief over hun toekomstige arbeidsperspectieven.

Ondersteund door duurzaam vertrouwen groeide de Nederlandse markt voor consumptiegoederen het afgelopen jaar met bijna 2% (1,9%), met een relatief sterke tweede helft van het jaar die de lichte krimp in de eerste helft goedmaakte. Prijs blijft een belangrijke drijvende kracht achter de groei, hoewel de volumeafzet daalt als gevolg van de steeds sterker wordende horecasector en de toename van e-commerce in bepaalde categorieën.

Opvallend is dat buiten de deur eten en thuisbezorging uitgroeien tot sterke concurrenten van winkeliers, zeker onder millennials. In 2016 bedroeg de thuisbezorgmarkt EUR 420 miljoen, terwijl de schatting voor 2017 tussen de EUR 1,3 en 1,4 miljard ligt.

In het algemeen bieden de groeiende economie en grote consumentenvraag alle ruimte voor nieuwe initiatieven en meer kansen als het gaat om prijs, innovatie en premiumconcepten. Voor fabrikanten en winkeliers bieden verse levensmiddelen een aanzienlijk groeipotentieel in Nederland, met name groente, fruit en kaas. Merkproducten bieden ook goede mogelijkheden voor omzetstijging en beïnvloeding van winkelkeuze, want Nederlandse consumenten kijken naar productkwaliteit bij het maken van hun keuze.

GOEDE VOORUITZICHTEN VOOR BRAZILIË BIJ AANVANG 2018

In Latijns-Amerika steeg het BBP meer dan 1% in het vierde kwartaal van 2017 en de vooruitzichten voor 2018 zijn positief. Een belangrijke drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn de consumentenbestedingen. Consumenten investeren echter minder en maken zich zorgen over inflatiedruk. De onzekerheid wordt vergroot door de presidentsverkiezingen die dit jaar in verschillende landen van de regio zullen plaatsvinden.

De ontwikkelingen in Brazilië overstegen die van de regio ruimschoots, met een BBP-groei van 2,4% in het laatste kwartaal van het jaar. De inflatie bleef laag met 2,9%, wat resulteerde in een licht herstel van de gezinsconsumptie. De Brazilianen zijn bij het ingaan van 2018 ook positief over hun financiële situatie.

De Braziliaanse consumentenbestedingen lieten een stijging zien voor kleinere aankopen via zelfbedieningskanalen, hoofdzakelijk om in onmiddellijke behoeften te voorzien en noodzakelijke vervangende artikelen aan te schaffen. Ondanks de ietwat ingehouden consumentenuitgaven herstelde de nationale afzet voor consumptiegoederen enigszins aan het eind van 2017. Toch blijven de consumenten meer gericht op sparen, en de vooruitzichten voor verder herstel zijn afhankelijk van hoe snel en in hoeverre de werkloosheid zal dalen en hoe de markt zal reageren op de presidentsverkiezingen later dit jaar.

FRAGMENTATIE BENADRUKT DE NOODZAAK VOOR FRICTIELOZE CONSUMENTERVARINGEN IN CHINA

Het vertrouwen in de regio Azië-Pacific verbeterde in 2017 ten opzichte van 2016, maar consumenten blijven voorzichtig met hun uitgaven. Ze zijn optimistisch over hun persoonlijke financiële situatie en arbeidsperspectieven, maar neigen nog steeds meer naar sparen dan besteden, wat zijn invloed heeft op de consumptiegoederensector.

Met een indexscore van 114 voor consumentenvertrouwen sloot China het jaar 2017 af met een positieve noot, met een binnenlandse consumptie die de verwachtingen oversteeg. Het BBP voor de tweede grootste economie ter wereld bleef stabiel op koers met bijna 7% in het vierde kwartaal van 2017. Het grote consumentenvertrouwen en optimisme over de arbeidsmarkt maakten dat consumenten bereid waren om uitgaven te doen.

De verschuiving in China naar consumptie, diensten en innovatie, in combinatie met twee grote e-commerce-evenementen eind 2017, gaf een impuls aan de totale verkoop van consumptiegoederen (online en offline), die met 15% steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De categorie zuivel en de categorie dranken vormden een belangrijke motor achter de groei en waren goed voor een omzetgroei van respectievelijk 10% en 12%. Op het online front gaf China’s massaal bezochte Double 11-festival een enorme impuls aan de online omzetgroei, die in het vierde kwartaal met 30% steeg. De stijging was grotendeels toe te schrijven aan de categorie persoonlijke verzorgingsartikelen, die een stijging van 35% liet zien.

Momenteel is offline nog goed voor 73% van de omzet van consumptiegoederen in China. Toch is e-commerce de drijvende kracht achter de totale groei en zal dat ook in de toekomst blijven. Naarmate online kanalen zich verder ontwikkelen en creatieve manieren vinden om klanten aan te spreken, is het belangrijk dat fabrikanten en winkeliers zich richten op frictieloze consumentervaringen, ongeacht de winkelformule. Uiteindelijk zullen de consumentervaringen bepalend zijn voor het succes van een kanaal, en aanbieders die de klant centraal stellen zullen het meest succesvol zijn.

SAUDI-ARABIË IS KLAAR VOOR DE TRANSFORMATIE

In Afrika en het Midden-Oosten had de wereldwijde financiële tegenwind een drukkend effect op de groei in het vierde kwartaal van 2017. Voor dit jaar zijn er aanwijzingen die duiden op verbetering van de economische vooruitzichten en het consumentenvertrouwen. In verschillende markten neemt de inflatiedruk af, en minder consumenten noemen de economie als een belangrijk punt van zorg. Het positievere sentiment onder consumenten zou moeten leiden tot een stijging van de retailomzet.

Saudi-Arabië staat aan de vooravond van een ingrijpende nationale transformatie, die werd gepresenteerd in het overheidsplan ‘Vision 2030’. De middel- tot langetermijnverwachting voor de markt is positief: de economie profiteert naar verwachting van hogere olieprijzen en lagere subsidies. Daarnaast heeft de verbeterde basis geleid tot een stijging van het consumentenvertrouwen met 6 indexpunten tot 99 in het vierde kwartaal van 2017, net onder het omslagpunt naar optimistisch van 100.

Een overgangsproces is echter nooit gemakkelijk; uitdagingen op de korte termijn zijn onder andere lagere persoonlijke inkomensgroei en minder koopkracht vanwege lagere subsidies en de introductie van nieuwe belastingen (btw en suikerheffing). Het negatieve sentiment blijkt uit de omzet van consumptiegoederen, en de Saudi-Arabische detailhandel zal wat tijd nodig hebben om zich aan te passen en te normaliseren.

Te midden van de veranderingen proberen Saudische consumenten zoveel mogelijk waar voor hun geld te krijgen. Promotionele activiteiten zijn belangrijk en de voorkeur voor merken neemt toe. In veel categorieën zullen producenten het juiste prijsniveau moeten bepalen en vervolgens een passend product moeten ontwikkelen.

GELIJKE TRED HOUDEN MET HET VERANDERENDE KOOPGEDRAG IN DE VS

Het consumentenvertrouwen in Noord-Amerika daalde in het vierde kwartaal, grotendeels toe te schrijven aan zorgen over arbeidsperspectieven en de persoonlijke financiële situatie. In zowel de VS als Canada blijft de economie een belangrijk punt van zorg, alhoewel in mindere mate dan in 2016. In een uitdagende markt voor consumptiegoederen moeten merken een boodschap hebben die mensen aanspreekt.

Het blijft voor Amerikaanse producenten en retailers moeilijk om hun koers te bepalen in de consumptiegoederensector. En dat heeft niet alleen te maken met het complexe koopgedrag van de consument; ook het speelveld ontwikkelt zich. Opvallend is dat voor het eerst sinds 2009 het totale aantal fysieke winkels in de VS is gedaald. Dat onderstreept de noodzaak om de distributie tussen online en offline platforms te beheren, zeker nu het aantal fysieke winkels terugloopt.

In 2016 gaf 23% van de consumenten aan levensmiddelen, dranken of beide online te kopen. Historisch ligt voor sectoren het omslagpunt voor versnelde groei naar online volwassenheid bij 20% penetratie. De online markt wordt als volwassen beschouwd als 70% van de consumenten online aankopen doet. Het omslagpunt ligt nu dus achter ons en de markt is hard op weg om een kritische massa te bereiken. In het licht van de voorspellingen voor online levensmiddelenverkoop rijst de vraag: zijn producenten en retailers klaar voor e-commerce?

In een gemiddelde supermarkt vind je ongeveer 39.000 artikelen. Dat betekent dat er enorm veel beslissingen moeten worden genomen, niet alleen door consumenten, maar ook door producenten en retailers. In de huidige winkelomgeving, met hele paden die geen groei of zelfs dalende verkopen laten zien, kan het moeilijk zijn om te zien waar de kansen liggen. In veel gevallen bieden stagnerende categorieën nog volop kansen voor uitbreiding, maar een gedegen analyse en wetenschappelijke benadering zijn onontbeerlijk om erachter te komen waar de mogelijkheden liggen.

De uitdagingen zullen zorgen voor toenemende concurrentie en maken het noodzakelijk om alle mogelijke paden voor groei in 2018 te onderzoeken.

Download voor meer inzichten de wereldwijde versie van ons rapport Q4 2017 Quarter By Numbers

OPMERKINGEN

Lees meer over onze serie rapporten Quarter by Numbers.

Klanten die geïnteresseerd zijn in de Q4 2017 Quarter by Numbers-rapporten kunnen contact opnemen met hun lokale Nielsen-vertegenwoordiger.

Voor andere geïnteresseerden zijn de Q4 2017 Quarter by Numbers-rapporten verkrijgbaar op onze e-commerce-website.