Insights

RECLAME-UITGAVEN ZORGVERZEKERAARS IN COMMERCIEEL SEIZOEN 2013/2014 GESTEGEN TOT € 59 MILJOEN (+15%)
Rapport

RECLAME-UITGAVEN ZORGVERZEKERAARS IN COMMERCIEEL SEIZOEN 2013/2014 GESTEGEN TOT € 59 MILJOEN (+15%)

De bruto mediabestedingen van zorgverzekeraars zijn in het seizoen 2013/2014 gestegen tot € 59 miljoen. Dat is 15% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. November en december waren zoals gewoonlijk de maanden met de hoogste bestedingen met in het seizoen 2013/2014 een aandeel van bijna 85% op de totale bestedingen. Dit seizoen begonnen de zorgverzekeraars echter al in september met adverteren.

 

Televisie bleef het kanaal waaraan het meeste besteed werd met een aandeel van 59%. Radio volgde op gepaste afstand met een aandeel van 22%. De bestedingen aan internet stegen dit seizoen tot 8% van de totale bestedingen. Aan de overige mediumtypen werd relatief weinig besteed.

Grote zorgverzekeraars (meer dan 1 miljoen verzekerden) schakelden vooral televisie en radio in en gezamenlijk hadden zij binnen deze mediumtypen een aandeel van 90%. Kleinere verzekeraars richtten zich meer via internet tot de consument. Ze hadden binnen dat kanaal een aandeel van 37%.

 

Meer adverteren leidt niet per definitie tot meer verzekerden. Wel is het zo dat verzekeraars die meer reclamegeld besteedden, over het algemeen ook groei in het aantal verzekerden realiseerden. De verzekeraar (V10*) die het meest per verzekerde aan media besteedde, realiseerde echter niet de grootste groei in het aantal verzekerden. Eén verzekeraar (V7*) die relatief veel besteedde aan reclame per verzekerde, zag het aantal verzekerden zelfs dalen. Gemiddeld werd € 3,50 per verzekerde besteed aan reclame.

* De zorgverzekeraars zijn geanonimiseerd als V1 t/m V10. Dit is een voorwaarde van de zorgverzekeraars om de gegevens met betrekking tot het aantal verzekerden te verstrekken aan BS Health Consultancy.

Dit bericht is een bewerking van het hoofdstuk Reclame-uitgaven uit het rapport ‘Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs – Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2014′ uit maart 2014 van BS Health Consultancy (www.bshealth.nl).