Insights

Nielsen digital ad ratings benchmarks and findings report
Rapport

Nielsen digital ad ratings benchmarks and findings report

In het tijdperk waarin het succes van digitale reclame kan worden gemeten, zijn de belangrijkste indicatoren voor een succesvolle campagne het percentage advertentie-impressies dat bij de doelgroep aankomt en het percentage impressies dat daadwerkelijk wordt gezien, ofwel het percentage impressies dat is geleverd binnen het doelpubliek in verhouding tot het totale aantal tijdens de campagne afgegeven impressies. Hoewel marketeers hoge zichtbaarheidspercentages kunnen bereiken, is het nog steeds ongelooflijk moeilijk om reclameboodschappen 100% te richten en er op die manier voor te zorgen dat ze allemaal door het vooraf geselecteerde publiek worden gezien. In de wetenschap dat dit het geval is, hebben kopers en verkopers van mediaruimte betrouwbare benchmarks nodig om het succes van campagnes te kunnen evalueren.

Nielsen Digital Ad Ratings, dat beschikbaar is in 24 landen wereldwijd, is de sectornorm geworden voor het kopen en verkopen van reclame-uitingen in digitale media. Gebruikmakend van onze databank met historische gegevens over campagnes, dienen de Nielsen Digital Ad Ratings-benchmarks en het Nielsen bevindingenrapport als leidraad voor de doelmatigheid van individuele campagnes ten opzichte van de gemiddelden in de markt.

Download

Download Now

Nielsen digital ad ratings benchmarks and findings report

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.