Persbericht

Lage inflatie houdt aan in hele Europese levensmiddelenmarkt

In het eerste kwartaal van 2017 is het bedrag dat consumenten in Europa hebben uitgegeven aan dagelijkse gebruiksartikelen, zoals eten, drinken en toiletartikelen, slechts 0,2% gestegen, het laagste niveau sinds minstens acht jaar. Dit is het gevolg van het tijdstip waarop Pasen viel, dat een negatief effect had op de jaar-op-jaarvergelijkingen.

Uit de cijfers van Nielsen over supermarkten in 21 Europese landen blijkt dat deze jaar-op-jaar-stijging van 0,2% aan kassaomzet voor consumptiegoederen met een hoge omzetsnelheid (fast moving consumer goods, FMCG’s) het resultaat was van een stijging van 0,9% van de door de consumenten betaalde prijzen en een daling van –0,7% van het volume van de gekochte producten.

“Het cijfer van de prijsinflatie is belangrijk, de lage totale omzetgroei en volumedaling is uitsluitend het gevolg van het tijdstip van Pasen,” aldus Olivier Deschamps, Senior Vice President Retailer Services Europe. “De stijging van 0,9% van de door de consumenten betaalde prijzen bleef stabiel ten opzichte van de 1% in heel 2016, wat aangeeft dat er weinig inflatiedruk is op de Europese levensmiddelenmarkt.”

Prestaties 1e kwartaal 2017

Turkije liet de grootste groei in kassaomzet zien (+11,6%), gevolgd door Slowakije (+3,9%) en Hongarije (+3,4%). Een van de grootste dalingen was zichtbaar in Griekenland (-7,3%), waar de omzet sinds het begin van 2016 negatief is geweest. Dit weerspiegelt de aanhoudende economische uitdagingen en een daling van het bbp.”

Van de vijf grote West-Europese markten was het groeicijfer in Spanje (+2,2%) het hoogst, gevolgd door Italië (+0,7%). Duitsland en het VK hadden de laagste groei binnen deze groep (-1,5%). Binnen de groep van de 21 landen kenden slechts twee landen minder groei.

In Nederland vertraagde de nominale groei naar -0,2%, hoofdzakelijk als gevolg van de daling van het verkoopvolume van -1,9%. Dit is deels het gevolg van het tijdstip van Pasen. Het door consumenten betaalde bedrag voor FMCG steeg 1,7%.

Deschamps: “In het merendeel van de vijf grote West-Europese landen, met name Duitsland en het VK, is de groei nog steeds laag, terwijl het sterkste momentum zichtbaar blijft in Oost-Europa, Portugal en Spanje.”

Over Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is een mondiaal opererend performancemanagementbedrijf dat inzicht biedt in het kijk- en koopgedrag van consumenten. De divisie “Watch” van Nielsen levert kijk- en luistermeetdiensten aan media en adverteerders voor alle devices waarop content – video, audio en tekst – wordt geconsumeerd. De divisie “Buy” biedt fabrikanten en retailers van verpakte consumentengoederen als enige in de sector een mondiale blik op retailperformancemeting. Door informatie van beide segmenten te integreren met andere gegevensbronnen voorziet Nielsen haar klanten van metingen en analyses die helpen de performance van bedrijven te verbeteren. Nielsen, een S&P 500-onderneming , is actief in meer dan 100 landen die samen meer dan 90% van de wereldbevolking beslaan. Voor meer informatie, ga naar www.nielsen.com.  

CONTACTPERSOON: Stephanie Manning, stephanie.manning@nielsen.com