Arrangementer

Webinar: Sortimentsoptimalisering – En av de viktigste driverne for vekst i dagligvarehandelen

Plassering: Lenke sendes når du melder deg på webinaret

Webinar 28. August med fokus på optimalisering av sortiment

Når vi spør nordmenn hva som er viktigst for valg av dagligvarebutikk så svarer de, “at butikken har alt de trenger”, og at “den har det på hylla”. Sortiment spiller dermed en av de viktigste rollene for å holde på kunden. Gal produktmiks basert på feilaktige antakelser kan fort bli dyrt for kjedene og leverandørene, og vil påvirke kundens handleopplevelse negativt.

Basert på Nielsen rapporten Shopper Trends 2019 vil vi gi et innblikk i hvilke kategorier som driver kundene til butikk, og hvordan de ulike kjedene er posisjonert. Vi vil vise hvordan du og ditt selskap enkelt kan teste ulike scenarioer for å finne frem til den løsningen som gir høyest salg og lønnsomhet. Vi viser også hvordan resultatene enkelt kan implementeres i planogram som enkelt deles med samarbeidspartnere.

AGENDA:

13.00 – 13.15 : Konsumentenes innkjøps DNA
13.15 – 14.00 : Sortiments- och spaceoptimering med få tastetrykk

Målgruppe:

Category Manager, Space Manager, Business Development Manager og andre innen branjsen som har interesse for kategoristyring

Webinaret er gratis.