Arrangementer

NIELSENKONFERANSEN 2020: RE-THINK-RETAIL

Plassering: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

I et marked med fallende vekst er det viktig å forstå driverne for utviklingen, slik at man kan tilpasse sin markedsstrategi.  Vi ser at endring i distribusjon, nye teknologiske løsninger, nye salgskanaler, grensehandel og ikke minst bærekraft endrer vårt handlemønster. Nielsen inviterer til årets konferanse.

“RE-THINK-RETAIL”. hvor vi belyser disse temaene og noen av konsekvensene. Til å hjelpe oss med denne oppgaven har vi invitert foredragsholdere fra BAMA Gruppen AS, COOP, Holdbart, Konkurransetilsynet, Oatly AB, Too Good To Go og Virke med flere”.

Nielsen har i mer enn tyve år samlet Norsk dagligvare- og servicehandel til en årlig konferanse hvor vi utveksler kunnskap og ideer, og lærer av hverandre. Konferansen er et nyttig forum for å knytte nye kontakter, og styrke eksisterende. Konferansen holdes på nyoppussede, Radisson Scandinavia, 18. September 2020.

Det blir en dag med kunnskapsdeling og myldring. Påfyll av innsikt gir en bredere forståelse av driverne for utviklingen, og gjør oss bedre i stand til å forstå hva som vil påvirker Norsk dagligvare- og servicehandel fremover.