INNSIKT

Salgstall og forbrukerinnsikt utgjør en uslåelig kombinasjon
Artikkel

Salgstall og forbrukerinnsikt utgjør en uslåelig kombinasjon

MARKEDSRAPPORTEN 2018

STRUKTUR OG ENDRING I MARKEDET

Markedsrapporten 2018 gir grunnleggende og oppdatert informasjon om kategori- og prisutvikling, trender, de største leverandørene og merkene per kategori.

Du får nøkkelinformasjon om:

 • Kategorienes omsetning
 • Raskest voksende kategorier
 • Største merker per kategori
 • PL-andel per segment og kategori

Rapporten består av excel-tabeller og er supplert med grafer og er delt inn i 10 hovedgrupper.

Markedsrapporten er et verktøy for strategisk planlegging og overvåkning av trender i nær-liggende kategorier: Her ser du kategoriene med høyest og lavest omsetning, i tillegg til kategoriene som vokser mest. 

RAPPORTENS INNHOLD

Markedsrapporten inneholder blant annet følgende informasjon:

 • Oversikt over ca. 200 kategorier i dagligvarehandelen.
 • For ca. 90 kategorier vises informasjon fra både dagligvare- og service-handelen.
 • Informasjon om kategorienes omsetning målt i verdi og volum de siste tre årene.
 • Endring i % siste år og prisindeks utvikling siste tre år.
 • Grafer viser de raskest voksende kategoriene i hver hovedvaregruppe.
 • De tre største leverandørene og deres samlede markeds-andel er oppgitt for hver kategori.
 • Private label-andel per segment og kategori.

Rapporten kan leveres fra 7. februar 2018 og koster kr. 49.900 eks mva. Tilsvarende den norske Markedsrapporten foreligger også rapporter for det svenske og danske markedet. Ta kontakt for et tilbud på en eller flere rapporter. 

SHOPPER TRENDS 2018

SHOPPERENS DOM OVER NORSKE DAGLIGVAREKJEDER

Gjennom Shoppertrends vet du hvilke holdninger shopperne har til de enkelte kjedene og hvor lojale de er til de ulike konseptene. Sammenligning med tidligere år viser hvilke kjeder som styrker sin posisjon i shopperens hode – og hvilke kjeder som svekkes.

Shopper Trends gir omfattende innsikt om kjedene, shoppers holdninger til og valg av kjede.

SHOPPER TRENDS GIR DEG SVAR PÅ:

 • Hvilken merkestyrke har de ulike kjedene, og hvordan utvikler den seg?
 • Hva er de viktigste driverne for kundens valg av kjede? Har noen blitt viktigere?
 • Hvilken image eller posisjon har de ulike kjedene på ulike viktige konkurranseparametere?
 • Hvilken kundeprofil har de ulike kjedene?
 • Hvor mange bruker butikken som handlelapp? Hvor mange småhandler daglig?

I rapporten ligger i tillegg til faste spørsmål også spesialavsnitt om blant annet dagligvare og e-handel, prissensitivitet, kampanjer og egne merkevarer.

Shopper Trends 2018 koster kr. 49.900 eks mva. Er du interessert i flere markeder enn det norske? Ta kontakt med csonlineno@nielsen.com eller din faste Nielsenkonsulent.