INNSIKT

Kvartalsrapport DVH Q1 2018
Artikkel

Kvartalsrapport DVH Q1 2018

Etter et år med historisk lav vekst opplever markedet nå en bedre vekstrate etter årets første 3 måneder. Etter første kvartal er veksten 2,4% eller nærmere 1 Mrd NOK. Ettersom påsken i år kommer i 1. kvartal vil dette ha en effekt på omsetningen men vi ser også at periodene før påske har hatt en positiv utvikling. I forkant av påsken har media vært preget av økt sukkervareavgift og forventninger om tidenes påskesalg langs grensen drevet av store prisforskjeller på sjokolade/sukkervarer og mineralvann.

Totalt sett vokser de tre påskeukene i 2018 (uke 11-13) med 4% målt i verdi mot de tre påskeukene i 2017 (Uke 13-15). Kullsyreholdig drikke vokser i volum (+3,4%). Sjokolade/sukkervarer ex smågodt vokser med 17,9 % i verdi denne påsken, godt hjulpet av en prisvekst på 15,3 %. Volumet øker med 2,3 %. Priskrigen på smågodt i løsvekt uteble og verdi salget hadde tilnærmet nullvekst. Vi vil anta at volumet er kraftig redusert fra påsken i fjor (volumtall ikke tilgjengelig).

På kategorinivå er det Sjokolade og Sukkervarer inklusive smågodt i løsvekt (+14,3%) og Drikkevarer (+5,1%) som har høyest prosentvis utvikling. Begge kategorier har som kjent opplevd prisøkning grunnet økte avgifter.Vask- og husholdningsprodukter (-4,7%) samt Helse og skjønnhet (-4,6%) er kategoriene med svakest utvikling.

Utviklingen for merkevareleverandørene er svakere enn for kjedenes egne merkevarer. Egne merkevarer står hittil i år for 42% av verdiveksten mens de har en andel på 16,7% av totalmarkedet