INNSIKT

Bensinstasjonene driver nedgangen i servicehandelsmarkedet
Artikkel

Bensinstasjonene driver nedgangen i servicehandelsmarkedet

Den totale omsetningen i Servicehandelen 2017 var på 14,2 milliarder NOK, en svak nedgang mot fjoråret på -0,7%.
Det er bensinstasjonene som bidrar til denne nedgangen; Fra 2016 til 2017 var omsetning innen bensinstasjonene på 9,4 milliarder NOK, tilsvarende en nedgang på -1,0 % og 93 millioner NOK.
Omsetningen innen kioskkjedene var i 2017 på 4,8 milliarder NOK, og ligger dermed flatt mot fjoråret.

Blant bensinstasjonene er det Circle K som har høyest omsetning og en markedsandel på 32,8%. For kioskkjedene er det Narvesen som er størst med en andel på 43,3 %. Utover dette ser vi noen mindre endringer i kjedeandeler sammenlignet med tidligere år.

Dersom du vil få en dypere forståelse for strukturen og endringene i det norske servicehandelsmarkedet, ta kontakt med din faste Nielenkonsulent eller csonlineno@nielsen.com for et tilbud på rapporten. Levering fra 19. juni 2018.