INNSIKT

Innhold type

Mobile Money

Nielsens mobile shopping, banking and payment report viser at de nordiske landene er øverst på listen når det gjelder bruken av mobile payment og handel med mobiltelefon. En fjerdedel av nordmenn bruker telefonen aktivt i kjøpsprosessen for å sammenligne priser. Fortsatt er det mange som er...

Q2 2016 Consumer Confidence Report

Nordmenn er fortsatt usikre med tanke på jobbutsikter. I følge en undersøkelse gjennomført av Nielsen, sier 73 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste 12 måneder er enten dårlige eller mindre bra. Nielsen har spurt 30 000 personer fra over 60 land om deres framtidsutsikter. Til...

Q1 Consumer Confidence Report

Oljekrise og økt arbeidsledighet påvirker nordmenns fremtidsutsikter i stor grad. I en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Nielsen, sier 77 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste 12 måneder er enten dårlige eller mindre bra.