INNSIKT

Hvordan dagligvarehandelen kan tilpasse seg Corona-krisen?

Corona-krisen (COVID-19) påvirker dagligvaremarkedet. Krisen eskalerer tendenser i markedet, og krever tilpasning fra både dagligvareleverandører og kjeder fordi forbrukeratferden er i ferd med å endre seg. Tidshorisonten er usikker, så her gjelder det å være beredt. Fokuser på...

From Great Panels Come Great Insights

At Nielsen, we believe that our panels make our company stand out. We devote a great deal of time and resources to ensuring that our panels produce high-quality data. By combining big data with smaller data sets from carefully chosen and measured households, we believe that we provide a higher...

Audio Today 2019

Radio fortsetter å nå et stort segment av amerikanere når de er på farten, og tilbyr annonsører muligheten til å levere riktig melding til rett publikum til rett tid.

The Nielsen Total Audience Report: Q3 2018

Total mediebruk blant voksne amerikanere ligger på 10,5 timer per dag. Vi ser en endring i hvor denne tiden brukes: Nett-tilkoblede enheter, APP/web og bruken av smarttelefoner erstatter gradvis andre plattformer.